Budżet na 2018 rok. Mieszkańcy wybrali

0
1860
reklama

Pula 1 miliona złotych została rozdzielona na zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w poszczególnych kategoriach.

Zgodnie z nowymi zasadami, projekty poddane pod głosowanie zostały podzielone na trzy grupy. Projekty duże do 300 tys. złotych, średnie do 100 tys. złotych oraz małe poniżej 100 tys. złotych. Do realizacji zakwalifikowano 6 zadań. Najwięcej głosów w tym roku zdobył projekt zagospodarowania terenu wokół dawnego basenu w Kunicach. Głosy oddało 1545 mieszkańców.

Do urzędu wpłynęły 8473 karty do głosowania, z czego za ważne uznano 7894 głosy. Odrzucono 373 ze względu na osoby głosujące więcej niż raz, natomiast 206 głosów uznano za nieważne – oddane po terminie, niepodpisane, z zaznaczoną więcej niż jedną inwestycją lub złożone przez mieszkańców innych miejscowości.
Realizacja w przyszłym roku

Według szacunkowych kosztów, wybrane inwestycje opiewają na kwotę 938 tys. złotych.

– Zostało nam 62 tysiące, ale w związku z tym, że generalnie wszystkie projekty w tej chwili są niedoszacowane, uznaliśmy że powinna zostać jakaś rezerwa – mówi Ireneusz Brzeziński, naczelnik wydziału polityki gospodarczej i promocji w urzędzie miejskim.

Teoretycznie, w postępowaniach przetargowych mogą pojawić się jakieś oszczędności, a dzięki temu możliwa byłaby realizacja kolejnego projektu z listy. Jednak dotychczasowe doświadczenia pozwalają sądzić, że do wybranych projektów najprawdopodobniej coś trzeba będzie dołożyć. Stąd właśnie pula pozostawiona na taką ewentualność. Dzisiaj trudno stwierdzić to jednoznacznie.

Zadania inwestycyjne wybrane przez mieszkańców wpisane zostaną do budżetu miasta na przyszły rok i wtedy też będą wykonane.

Zadania do realizacji:

1. Basen – zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach – realizacja części projektu – 300.000 złotych (1545 głosów)

2. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 na ul. Okrzei – 300.000 złotych (1459 głosów)

3. Monitoring osiedla Zawiszy Czarnego – 100.000 złotych (795 głosów)

4. Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej – 100.000 złotych (77 głosów)

5. Doposażenie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 2 – 88.000 złotych (936 głosów)

6. Zagospodarowanie działki nr 661/6 obręb 0001 przy ul. Kurpińskiego 26-38 – 50.000 złotych (210 głosów)

Andrzej Buczyński