Bakteria coli w wodzie w Lipinkach. Woda niezdatna do spożycia

0
2245
reklama

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach  informuje że w dniu. 05.10.2017 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia pochodzącą z wodociągu publicznego  w Lipinkach Łużyckich.

Badania laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 03.10.2017 r. z wodociągu publicznego w Lipinkach Łużyckich wykazały, że jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015,  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) pod względem mikrobiologicznym z uwagi na stwierdzoną obecność bakterii grupy coli w ilości 22 j.t.k. w 100ml – stacja uzdatniania wody oraz 20 j.t.k. w 100ml – na sieci wodociągowej w m. Zajączek. Wartość dopuszczalna to 0 na 100 ml, czyli bakteria nie powinna w ogóle w wodzie występować. Nie można wody spożywać, ani używać do higieny osobistej. Woda nadaje się jedynie do spłukiwania toalet.
Jak poinformował nas Wójt Gminy Lipinki Łużyckie, Michał Morżak nie znane są w tej chwili przyczyny skażenia wody. Wójt zapewnia, że zostały  podjęte odpowiednie działania naprawcze w tej kwestii. Woda do spożycia dowożona jest do miejscowości w gminie dwoma beczkowozami. Gmina reaguje na podpowiedzi i potrzeby mieszkańców. Na tablicach ogłoszeniowych umieszczone zostały harmonogramy dowozu wody. Informacji udzielają również sołtysowie poszczególnych wsi. Wójt gminy poinformował, także że dzisiaj ponownie zostały pobrane do badania próbki wody. Wyniki analizy będą znane w czwartek, wobec tego na pewno aż do czwartku będzie obowiązywał zakaz spożywania wody. Jeżeli wyniki okażą się dobre zakaz będzie odwołany a stosowny komunikat wyda Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach oraz Wójt Gminy. Na tę chwilę bakteria jest w sieci natomiast nie ma jej na stacji  ujęcia wody.

MK