Pedagog i prezes Kronopolu. Honorowi Obywatele czym zasłużyli się dla miasta c.d.

0
1588
reklama

W roku 2000 wyróżnieni tytułem Honorowego Obywatela zostają: nauczyciel, propagator i pasjonat turystyki w jednej osobie oraz prezes zarządu Kronopol, mającej coraz większy wpływ na miasto fabryki płyt wiórowych.

Prestiżowy tytuł Honorowego Obywatela w 2000 r. otrzymali: Jerzy Wiśniewski i Johann Josef Bitzi.

O nadaniu tytułu zadecydowali radni Rady Miejskiej, podejmując uchwałę nr. XXI/57/00 w dniu 9 listopada 2000 r.

Kandydatów opiniowali członkowie Kapituły do oceny wniosków, co wynika z zachowanego w dokumentach protokołu, datowanego na 30 października 2000 r. W protokole czytamy, że w roku 2000 wpłynęły dwa wnioski. Pierwszy w sprawie Jerzego Wiśniewskiego, podpisany przez trzech Honorowych Obywateli i kilku mieszkańców miasta, a drugi – w sprawie Johanna Josefa Bitziego, podpisany przez Burmistrza w imieniu Zarządu Miasta. Z protokołu dowiadujmy się, że „pod względem formalnym oba wnioski nie budzą zastrzeżeń i są zgodne z par. 2 uchwały XXXXVI/18/93 z dn. 26 maja 1993 r. w sprawie zasad i trybu nadawania (…) (z późniejszymi zmianami).” Członkowie Kapituły szczegółowo zapoznali się z treścią wniosków, „a w szczególności zagadnieniami związanymi z zasługami dla rozwoju naszego miasta”. W efekcie „uważają jednogłośnie, iż wnioskowani obywatele zasługują na otrzymanie tytułów …”. Protokół podpisał przewodniczący Kapituły Jerzy Węgier. W dokumentach magistratu zachował się odręcznie napisany na białej kartce dokument, który jest listą obecności członków Kapituły na opisanym w protokole posiedzeniu. Brali w nim udział: Roman Bojanowski, Jerzy Węgier, Stanisław Tarnas i Michał Wisz.

Pedagog z turystycznym zacięciem

W sprawie kandydatury Jerzego Wiśniewskiego w dokumentach zachowało się pismo z 10 października 2000 r., skierowane do Rady Miasta w Żarach. Pod prośbą o nadanie tytułu podpisali się trzej Honorowi Obywatele: Ryszard Kochanowski, Jerzy Węgier i Józef Błaszczyk. Nie byli jednak jedynymi wnioskodawcami, bo pod prośbą swoje podpisy złożyli także inni mieszkańcy: Mirosław Zengiel, Elżbieta Łobacz-Bącal, Jan Kłuciński, Zbigniew Kornacki i Bogusław Hercik.

W zachowanych dokumentach jest także połączony z życiorysem opis sylwetki kandydata, który prawdopodobnie stanowił załącznik do pisma. Czytamy w nim, że Jerzy Wiśniewski urodził się w Krynicy. Mieszkał w Muszynie. Tytuł magistra historii uzyskał w 1958 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim i zaczął pracę w szkole podstawowej w Wałbrzychu. Rok później rozpoczął nauczanie w Technikum Budowlanym i Szkole Rzemiosł Budowlanych w Żarach. W 1968 r. został zastępcą dyrektora d/s pedagogicznych i funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę w 1997 r.

Dalej czytamy, że „był wspaniałym nauczycielem, wychowawcą i opiekunem. Równolegle z pracą zawodową prowadził działalność społeczną, z zamiłowaniem prowadząc drużyny harcerskie i kluby turystyczne.” Jerzy Wiśniewski propagował wśród młodzieży krajoznawstwo i turystykę, organizował rajdy, obozy i zimowiska. Założył i prowadził szkolny klub turystyczny „Łaziki”, działał w Komendzie Hufca i zarządzie PTTK. Przez lata swojej działalności „wychował całe rzesze aktywnych społeczników, którzy wpojone przez niego ideały i zamiłowania, ponieśli w dorosłe życie, a Żary rozsławiali w całym kraju …”.
Za działalność harcerską, turystyczną oraz całokształt działalności w szkole i środowisku otrzymał wiele odznaczeń.

Prezes zarządu spółki „Kronopol”

O nadanie tytułu Johannowi Josefowi Bitziemu, prezesowi Zarządu spółki z o. o. „Kronopol” w Żarach wnioskował do Kapituły Zarząd Miasta Żary. W tym celu członkowie zarządu podjęli uchwałę nr 344/00 w dniu 19 października 2000 r. Czytamy w jej treści, że „biografia kandydata oraz szczegółowe uzasadnienie z uwzględnieniem zasług dla miasta stanowią załączniki do niniejszej uchwały.” Pod uchwałą podpisał się burmistrz Franciszek Wołowicz.

W uzasadnieniu do wniosku czytamy, że urodzony w 1945 r. J.J. Bitzi jest obywatelem Szwajcarii i mieszka w kantonie Lucerna. Od sześciu lat jest prezesem spółki „Kronopol”, a „cały ten czas, to czas niebywałego rozwoju firmy.” Osobiste zaangażowanie J.J.Bitziego miało spowodować, że „właściciel koncernu uwierzył, że w Polsce można zainwestować olbrzymie pieniądze i odnieść sukces gospodarczy.”

W dalszej części uzasadnienia o przyznaniu Honorowego Obywatelstwa prezesowi Bitziemu pojawiają się pochwały firmy „Kronopol”. Czytamy, że „dynamiczny rozwój zakładu wpływa bardzo mocno na całe miasto”, a innowacje i technologie spowodowały, że zakład posiada certyfikat ISO.

Jednak, co najważniejsze „jednym z najbardziej godnych podkreślenia aspektów działalności firmy jest szeroko zakrojona działalność na rzecz środowiska lokalnego. Od lat „Kronopol” i Pan Bitzi osobiście wspierają w naszym mieście sport, kulturę, oświatę, służbę zdrowia, działalność charytatywną itp.” Bitzi wspiera finansowo doroczne „Dni Żar”, różne festiwale i imprezy kulturalne. Pieniądze dostają też kluby sportowe. J.J.Bitzi „osobiście spowodował, że „Kronopol” przekazał pieniądze na wyposażenie karetki reanimacyjnej przekazanej prze Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, a w „ostatnim okresie na prośbę władz miasta (…) zgodził się zakupić sprzęt o wartości ok. 60 tys. zł. na wyposażenie siłowni na pływalni „Wodnik”.”

Na koniec czytamy, że „powyższe przykłady, to tylko część działań „Kronopolu” i Pana Bitzi osobiście na rzecz Żar i społeczności lokalnej w ostatnich latach” oraz, że kandydat „w pełni zasłużył na wdzięczną pamięć naszej społeczności lokalnej”.

Pod uzasadnieniem podpisał się burmistrz Franciszek Wołowicz.

Paweł Skrzypczyński