Uwaga! Zakaz wstępu do lasu na ternie leśnictwa Mierków i Starolesie

4637
foto ARMG

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko informujme, że w związku z wystąpieniem niebezpieczeństwa dla lokalnej ludności spowodowanym licznymi wiatrowałami i wiatrołomami Decyzją nr 56/2017 zostaje wprowadzony ZAKAZ WSTĘPY DO LASU na trenie Leśnictwa Mierków i Starosiedle do odwołania.

MK