Wymiany pieców w przyszłym roku

3949
Dopłaty z budżetu miejskiego do wymiany starych pieców będą przyznawane również w przyszłym roku.

Tegoroczna akcja to prawie o sto mniej kopcących kominów w mieście.
W tym roku można było uzyskać dofinansowanie na wymianę starego urządzenia grzewczego, zakup nowego zasilanego gazem lub energią elektryczną oraz przystosowanie kotłowni do potrzeb nowego systemu ogrzewania. Jedną z wprowadzonych zmian jest ograniczenie dofinansowania tylko do zakupu urządzenia grzewczego. Inna zmiana to podmiot dofinansowania. Dotychczas mogły się o nie ubiegać osoby fizyczne dysponujące prawem własności do nieruchomości mieszkalnej i to pozostaje bez zmian. W tym wypadku będzie można starać się o środki w wysokości maksymalnie 10 tys. złotych brutto, jednak nie przekraczające 85 procent poniesionych kosztów zakupu nowego kotła. Dotyczy to właścicieli lub użytkowników wieczystych lokali w zabudowie jednorodzinnej oraz właścicieli mieszkań w zabudowie wielolokalowej, którzy posiadają indywidualne urządzenie grzewcze opalane paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80 procent lub użytkowane dłużej niż 10 lat.

Nowością wprowadzoną na rok przyszły jest umożliwienie ubiegania się o dofinansowanie do kwoty 20 tys. złotych przez wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają jedną wspólną kotłownię.

– Otrzymywaliśmy sygnały, że wspólnoty, które nie mogły dotychczas skorzystać z takiej dotacji, również chciałyby mieć taką możliwość – mówi Rafał Fularski, naczelnik wydziału infrastruktury i ochrony środowiska w żarskim ratuszu.

Według nowego regulaminu termin naboru wniosków ustalono od 15 do 25 lutego. Decydująca będzie kolejność złożenia wniosków. Wydłużył się termin realizacji przyszłorocznych zadań do 15 października.

 Ostatnie kontrole

Urzędnicy sprawdzają, czy każdy, kto otrzymał dotację, należycie wywiązał się z umowy. Część osób miała wydłużone terminy realizacji chociażby dlatego, że nie udało im się wcześniej znaleźć wolnego wykonawcy robót. Urzędnicy w takich przypadkach przychylnie rozpatrywali prośby, ponieważ najważniejsze dla miasta jest to, aby jednak jak najwięcej pieców zostało wymienionych.

– Najważniejszy jest dla nas wszystkich efekt ekologiczny – dodaje Rafał Fularski.

Tegoroczne umowy na dofinansowanie opiewały na ponad 680 tys. złotych, ale po końcowych rozliczeniach kwota ta znacznie spadła.

– Generalnie prawie wszyscy wymieniali urządzenia na zasilane gazem, tylko w jednym przypadku była to energia elektryczna – informuje Daniel Babula. – Wiele osób po wymianie starych pieców podkreślało, że teraz obsługa jest bardzo wygodna, wystarczy włączyć i już jest ciepło.

Wstępnie w projekcie budżetu zabezpieczono na przyszły rok kwotę 360 tys. zł. W budżecie ubiegłorocznym było to początkowo 200 tys., jednak później – dzięki dobrej kondycji finansowej miasta – zwiększono pulę o kolejnych 500 tys. Dziś jeszcze za wcześnie by wyrokować, czy 360 tys. będzie kwotą wystarczającą, aby obdzielić wszystkich chętnych. To się okaże dopiero po zakończeniu przyjmowania wniosków. Możliwe też, że planowana kwota również zostanie zwiększona.

ATB