Jeszcze trochę cierpliwości…

938
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Zakładano, że przebudowa ulicy Zielonogórskiej wraz z rondem u zbiegu ulic Podchorążych, Żabikowskiej i Al. Jana Pawła II zakończy się na przełomie marca i kwietnia. Wykonawca poprosił jednak o przedłużenie terminu. Czym to jest spowodowane?

Oficjalny komunikat urzędu miejskiego w tej sprawie brzmi:

„Wszystkie prace związane z przebudową ulicy Zielonogórskiej skupiły się w obrębie przebudowywanego ronda na PL. Konstytucji 3-go Maja. Wykonany został najbardziej newralgiczny fragment nowego kolektora kanalizacji deszczowej w kierunku ul. Podchorążych co umożliwi realizację robót drogowych i na dniach powinien być widoczny znaczny postęp prac zwłaszcza w otoczeniu wyspy centralnej ronda.
Na możliwość realizacji robót zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej znaczący wpływ mają warunki atmosferyczne.
Ponadto wyłączenie dla ruchu ronda na Pl. Konstytucji 3-go Maja, stanowiącego jeden z głównych węzłów komunikacyjnych w mieście sprzyja i umożliwia remonty istniejącej infrastruktury technicznej głównie wodno-kanalizacyjnej z czego korzysta również ZWiK Sp. z o.o. w Żarach.
Z uwagi na przestoje w pracach spowodowane warunkami atmosferycznymi oraz koniecznością remontów istniejącej infrastruktury technicznej Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji umowy.”

fot. Andrzej Buczyński

Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzi nieplanowane wcześniej prace modernizacyjne przy instalacjach. Może to zająć kilkanaście dni. Logicznym wydaje się zrobić to teraz, gdy teren jest rozkopany, niż czekać na jakąś awarię i ryć nawierzchnie po remontach. Argument dotyczący opóźnienia terminu zakończenia robót ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne też wydaje się zrozumiały. Wszyscy wiemy, jaka jest tegoroczna zima i oby się już skończyła. Wygląda na to, że przez nowe rondo zimą nie przejedziemy. Trzeba poczekać do wiosny.

Andrzej Buczyński

fot. Andrzej Buczyński