Kiedy rondo na żarskiej obwodnicy?

1230
Kierowcy z niecierpliwością czekają na rondo. To skrzyżowanie na żarskiej obwodnicy do najbezpieczniejszych nie należy. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Kierowcy nie mają co do tego wątpliwości. Skrzyżowanie żarskiej obwodnicy z ulicą Piastowską i drogą na Grabik powinno być jak najszybciej przebudowane. Ministerstwo podało datę rozpoczęcia prac.

Wyjazd z dróg podporządkowanych, czyli zarówno od strony Grabika, jak i ulicy Piastowskiej, jest czasem kłopotliwy. W godzinach szczytu tworzą się korki, a samo włączenie się do ruchu bywa zwyczajnie niebezpieczne, bo też nie wszyscy stosują się w tym miejscu do znaków ograniczających prędkość. Od lat mówi się o tym, że najlepszym rozwiązaniem tego drogowego problemu byłoby rondo. I rondo rzeczywiście powstanie. Jego realizacja jest zaplanowana. Kiedy jednak ruszy ta inwestycja?

W odpowiedzi na interpelację posła Krystiana Kamińskiego w sprawie budowy ronda, Ministerstwo Infrastruktury informuje:

W czerwcu 2020 r. minister infrastruktury skierował do realizacji ze środków budżetu państwa inwestycję pn. Przebudowa obwodnicy Żar w ciągu drogi krajowej nr 12. W ramach ww. inwestycji planuje się m.in. przebudowę skrzyżowania w km 37+450 na rondo czterowlotowe, jednopasmowe typu średniego z przejściem dla pieszych przez drogę krajową.
Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na ww. odcinek. Rozpoczęcie robót planowane jest na 2024 r., po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień. Jednocześnie informuję że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada już dokumentację techniczną na rozbudowę ww. skrzyżowania.

Wynika z tego, że jeszcze przynajmniej trzy lata trzeba będzie się pomęczyć. Na razie nie wiadomo też, ile potrwa sama inwestycja, gdy już się rozpocznie. Ale światełko w tunelu jest? Jest.

Andrzej Buczyński