Będzie nowe rondo

4089

Miasto ogłosiło przetarg na rozbudowę ulicy Okrzei. Przewidziano prace na odcinku od ul. Częstochowskiej do skrzyżowania z ul. Fabryczną, które zmienione zostanie na rondo.

Projekt zakłada przebudowę drogi wraz ze wszystkimi skrzyżowaniami na całym odcinku. Będą nowe chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżka rowerowa, zatoka autobusowa, zatoki parkingowe. Wykonawca zajmie się zagospodarowaniem zieleni i niezbędną wycinką drzew. Wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi.

Najważniejszą rzeczą dla kierowców będzie budowa ronda na styku ulic Okrzei, Fabrycznej, Zgorzeleckiej i Witosa. Dużym problemem jest wyjazd z ulicy Fabrycznej i ograniczona widoczność w tym miejscu. Pojazdów nadjeżdżających z prawej strony, od ul. Zgorzeleckiej, można wypatrywać w lustrze zamontowanym po przeciwnej stronie skrzyżowania. Z pewnością szczególnie kierowcy ciężarówek docenią nowe rozwiązanie. Dodatkowym udogodnieniem będzie skręt z ulicy Okrzei na Fabryczną, bez konieczności wjazdu na rondo.

W czwartek, 9 lutego, nastąpi otwarcie ofert i poznamy wykonawcę robót. W kryteriach wyboru założono, że cena ryczałtowa stanowić będzie 60 proc. oceny. Następne 20 proc. to termin gwarancji i kolejne 20 proc. za czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano-montażowych.

Zakończenie prac wyznaczono na 31 sierpnia 2017 r.

ATB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ