Debiut sceniczny chóru Pięknolesie

3787

Chór Parafialny Pięknolesie z Sieniawy Żarskiej zadebiutował na scenie XI Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Religijnej ANGELANA w Olbrachtowie.
Chór ma bardzo krótki staż. Powstał zaledwie w lutym. Inicjatorem jego powołania był  ksiądz Ryszard Dudek, proboszcz w Sieniawie Żarskiej.

Przygotowanie i prowadzenie chóru wzięła na siebie Sylwia Sługocka, doświadczona wokalistka, mogąca poszczycić się wieloletnim szefowaniem miejscowemu zespołowi śpiewaczemu „Jarzębina”

Chór liczy aktualnie 11 osób. Spotykają się raz w tygodniu na próbie, a ponownie podczas niedzielnej Mszy Świętej, w której aktywnie uczestniczą. Skąd wzięła się nazwa chóru? Ponieważ jedną z chórzystek jest prezes Fundacji Pięknolesie Krystyna Adamenko, podczas wspólnych przygotowań do Angelany chórzystki zdecydowały, że dołączają do ekipy wolontariuszy Fundacji i przyjmują nazwę Pięknolesie.

– Wspólnie zamierzamy wnioskować o środki finansowe na prowadzenie i działalność chóru, szukać możliwości rozwoju i aktywizacji seniorów w naszej okolicy. – tłumaczy Krystyna Adamenko.

PaS