Czy Żagań straci 20 milionów

3985
foto UM Żagań

Czy Żagań będzie musiał zrezygnować z pozyskanej 20 milionowej dotacji? Jak może przez to narazić swoich sąsiadów i partnerów, czyli miasto Żary oraz gminy Żary i Żagań na utratę środków pozyskanych przez te samorządy w ramach Żagańsko- Żarskiego Układu Funkcjonalnego?

5 lipca odbyła się XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań. Na sesji obecnych było  17 radnych. W trakcie obrad jednogłośnie przyjęto porządek obrad, a następnie zaproponowane zmiany w uchwale budżetowej miasta na rok 2017. Pierwsze trzy uchwały zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie. Kolejna czwarta bardzo ważna uchwała, dotycząca bowiem 20 milionowej unijnej dotacji na utworzenie strefy gospodarczej, rewitalizację Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 7 oraz stworzenie kompleksowego programu komunikacyjnego, wymagająca (zgodnie z zapowiedzią) wkładu własnego gminy nie została poddana pod głosowanie. Wkład ten miał być zabezpieczony poprzez zaciągnięcie przez miasto kredytu długoterminowego w wysokości 2.517.842 złotych. Przed podjęciem tej kluczowej i ważnej dla przyszłości miasta Żagań oraz partnerów miasta uchwały radny Sebastian Kulesza oświadczył, że zarówno on, jak i pozostali opozycyjni radni, nie wezmą udziału w dalszych pracach rady, po czym opuścili salę obrad i udali się na przerwę. Po przerwie na salę obrad nie wrócili już Zbigniew Janek, Henryk Sienkiewicz, Piotr Łoś, Sebastian Kulesza, Radosław Kwiecień, Dariusz Jadach, Stanisław Kucab oraz Cyprian Maszlong. Jak wyjaśniła Skarbnik Teresa Łapczyńska zachowaniem swoim radni uniemożliwili podjęcie kluczowej dla miasta uchwały czego skutkiem może być brak realizacji planowanych inwestycji.

Co może stracić Żagań kiedy uchwała nie zostanie przyjęta? Przede wszystkim miasto będzie musiało:

  1. odstąpić od umowy na utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej i zapłacić wynikające z tego kary,
  2. unieważnić przetarg na rewitalizację zabytkowego pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 7,
  3. wycofać się z planowanego podpisania umowy na kompleksowy program komunikacyjny w ŻŻOF,
  4. wstrzymać planowane wsparcie dla ŻTBS Sp. z o.o., w ramach którego wybudowany miał zostać kolejny budynek mieszkalny,
  5. wycofać deklarowaną pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubuskiego, dzięki której przeprowadzony miał zostać remont chodnika na ulicy Jana Pawła II,
  6. wstrzymać planowane inwestycje drogowe zaplanowane w 2017 roku (m.in. na ulicy Łużyckiej i Sosnowej).

To nie jest zabawa i kampania przedwyborcza. Zapowiadam determinację i zwołanie kolejnej sesji, aby zrealizować te inwestycje w Żaganiu! – zapowiedział Daniel Marchewka.

To, co się dzisiaj stało, to po prostu skandal! – podkreślił radny Krzysztof Omieljańczyk, natomiast Andrzej Chodań zaapelował, aby zebrać odpowiedzialnych za miasto radnych i niezwłocznie kontynuować przerwane dzisiaj prace.

MK