Kto był ofiarą a kto mordercą

6089
Na uroczystości w Mauzoleum Wołyńskim, w zielonogórskiej Łężycy, byli obecni liderzy żarskiego środowiska Kresowian, lekarze szpitala wojskowego, bracia Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy. Na zdjęciu razem z T. Płużańskim oraz paniami, które odsłaniały poświęconą swoim krewnym pamiątkową tablicę

Działacze organizacji Kresowych z Żar napisali list do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Proszą o pomoc w załatwieniu ważnych, nie tylko dla tego środowiska, ale dla całej Polski, spraw. List trafił także do premier Beaty Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Żarscy działacze z  Kresowego Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich, Klubu Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. oraz Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Oddział Żary dostali wsparcie od kilkudziesięciu organizacji i osób z całej Polski. W liście wnioskują m.in. o umożliwienia ekshumacji i godnego pochówku tysięcy polskich ofiar ukraińskich ludobójstwa, pomoc prawną w uzyskaniu zadośćuczynienia od Rządu Ukrainy za straty materialne i niematerialne poniesione podczas zorganizowanego przez OUN-UPA ludobójstwa ludności polskiej. Domagają się także od polskich władz skutecznego powstrzymania, zorganizowanej przez władze Ukrainy akcji masowego fałszowania historii i gloryfikacji ukraińskich zbrodniarzy wojennych.

Poniżej treść listu

Szanowny Panie Prezydencie,

środowiska kresowe z radością przyjęły wystąpienia przedstawicieli najwyższych władz RP (Pana Prezydenta i Pani Premier) wygłoszone podczas obchodów 78. rocznicy agresji Niemiec na Polskę. Szczególnie ważne słowa padły w Wieluniu, gdzie Pan Prezydent Andrzej Duda mówił o trzech niezbędnych fundamentach właściwej polityki historycznej: dbaniu o pamięć zbudowaną na prawdzie, zadośćuczynieniu za popełnione zbrodnie i przebaczeniu. Cieszy fakt, że po prawie 30 latach znaleźli się w końcu politycy, którzy mają tyle odwagi, by podnieść tę kwestię w odniesieniu do Niemiec.

Niestety jako środowiska kresowe musimy zauważyć, że w tym kontekście w sposób niezwykle czytelny widać niezmierną słabość polskiej polityki prowadzonej przez obecny Rząd (podobnie jak wszystkie poprzednie) w odniesieniu do Ukrainy.

Jest to polityka „na kolanach”, choć w obietnicach wyborczych słyszeliśmy o „wstawaniu z kolan”. Z wielką przykrością musimy stwierdzić, że nasz Rząd w stosunkach dwustronnych z partnerem ukraińskim łamie wszelkie zasady postulowane przez Pana Prezydenta.

Pan Prezydent powiedział w Wieluniu:

„…trzeba wiedzieć i pamiętać, kto był ofiarą, a kto mordercą (…) I nie wolno dopuścić do tego, by ta elementarna prawda była zamazywana przez czas, poprzez machinacje różnego rodzaju historyków, czy też, jak kto woli, pseudohistoryków…”.

Jak w kontekście tych słów odczytać brak oficjalnego i stanowczego protestu polskiego Rządu wobec budowania na Ukrainie setek pomników i upamiętnień Stepana Bandery, Romana Szuchewycza i innych ludobójców narodu polskiego?! Jak mamy rozumieć brak polskiego sprzeciwu wobec uznania przez Ukrainę za bohaterów banderowskich rezunów z UPA wyrzynających polskie wsie na Kresach Wschodnich?! Co znaczy pokorne milczenie polskiego Rządu wobec totalnego fałszowania historii przez szefa ukraińskiego IPN Wołodymyra Wiatrowycza, słusznie nazywanego w naszym środowisku „ukraińskim Goebbelsem”?! Jak mamy postrzegać stałą, olbrzymią daninę finansową dla Ukrainy z kieszeni polskiego podatnika, w sytuacji gdy państwo to kolejny raz zakazuje nam ekshumacji i godnego pochówku dziesiątek tysięcy Polaków zamordowanych przez Ukraińców i do chwili obecnej spoczywających w dołach, jamach, na śmietniskach, bez grobu i znaku krzyża?

Apelujemy, aby rządzący naszym krajem analogicznie jak do Niemiec, zachowywali się w stosunku do Ukrainy. Przypominamy, iż ukraińscy nacjonaliści wymordowali ok. 200 tysięcy Polaków (dane szacunkowe, bo Ukraińcy uniemożliwiają ekshumacje), ograbili ich z całego majątku, wiele polskich miejscowości zniszczyli do fundamentów. Stopień okrucieństwa ukraińskich rezunów przekroczył wszystko, co zdarzyło się podczas ostatniej wojny (rozpruwanie ciężarnych kobiet, nadziewanie niemowlaków na sztachety od płotu, zbiorowe gwałty, ćwiartowanie przy użyciu siekier, kos, wideł i młotów).

Do wybaczenia potrzebne jest wyznanie win, skrucha, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie.

Współczesne władze Ukrainy gloryfikujące zbrodniarzy z OUN-UPA nigdy nie przyznały się w pełni do zbrodni ani nie przeprosiły za ich dokonanie, budując na zakłamaniu swoją państwowość. Zakłamują także prawdę o masowych mordach dokonanych na Polakach ( Żydach, Rosjanach, Ormianach, Węgrach, Czechach, Słowakach, Cyganach i sprawiedliwych Ukraińcach). W sposób haniebny uniemożliwiają godny pochówek ich ofiar i demoralizują młodych Ukraińców, ukazując im morderców, jako bohaterów. Domagamy się od Rządu RP, zgodnie z postulatami Pana Prezydenta, przeprowadzenia wszelkich niezbędnych analiz do oszacowania strat materialnych i niematerialnych, by dokonać rzetelnej oceny wysokości zadośćuczynienia, jakie winna zapłacić Ukraina. Jednocześnie domagamy się stanowczych działań naszego Rządu w celu umożliwienia godnego pochówku naszych krewnych, którzy już ponad 70 lat spoczywają jak dzikie, padłe zwierzęta.

To najgorsza hańba polskiego Państwa, by godzić się na takie traktowanie swoich obywateli!!!

Pobłażliwość dla ludobójców narodu polskiego prowadzi prostą drogą do powtórzenia tragicznej historii naszych krewnych, szczególnie w kontekście napływu do Polski olbrzymiej ilości imigrantów ekonomicznych z Ukrainy, wychowywanych w kulcie zbrodniarzy wojennych i morderców Polaków.

Reasumując, prosimy Pana Prezydenta i Panią Premier o wszczęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu:

rzetelnego wyliczenia należnego nam od Ukrainy zadośćuczynienia za straty materialne i niematerialne poniesione podczas akcji ludobójstwa ludności polskiej zorganizowanej i przeprowadzonej przez OUN-UPA,

umożliwienia ekshumacji i godnego pochówku tysięcy polskich ofiar ukraińskich ludobójstwa,

skutecznego powstrzymania zorganizowanej przez władze Ukrainy akcji masowego fałszowania historii i gloryfikacji ukraińskich zbrodniarzy wojennych,

zaprzestania wysokiej pomocy finansowej z kieszeni polskiego podatnika na rzecz Ukrainy, do czasu zaniechania przez ten kraj haniebnego procederu gloryfikowania ukraińskich ludobójców narodu polskiego,

zapewnienia bezpłatnej pomocy prawnej dla rodzin ofiar ukraińskiego ludobójstwa występujących z roszczeniami wobec Ukrainy.

Budowanie sztucznej przyjaźni polsko-ukraińskiej na fundamencie kłamstwa wołyńskiego, będzie równie skuteczne jak przyjaźń polsko-radziecka na fundamencie kłamstwa katyńskiego. Prosimy, by nie dzielić polskich ofiar II wojny światowej na te „słuszne” zastrzelone niemiecką czy sowiecką kulą i te „mniej słuszne” zatłuczone ukraińską siekierą.

Łączymy wyrazy najwyższego szacunku

Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach

Prezes Józef Tarniowy

Klub Tarnopolan TMLiKPW

Prezes dr Krzysztof Kopociński

Zarząd Główny TMLiKPW

Profesor Bogumił Grott

Profesor Włodzimierz Osadczy

Profesor Wiesław Jamrożek

Dr hab. Leszek Jazownik prof. UZ

Profesor Leszek Jankiewicz

Prof. Bogusław Paź

Dr Lucyna Kulińska

Stanisław Srokowski

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Prezes Witold Listowski

Ruch Społeczny

Patriotyczny Polski Przemyśl

Dr hab. Andrzej Zapałowski

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów- Oddział Żary

Prezes dr Zbigniew Kopociński

Światowy Kongres Kresowian

Prezes Jan Skalski

TMLiKPW w Bytomiu

Prezes Danuta Skalska

Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu

Prezes Janina Kalinowska

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej

Prezes Florian Kuriata

Familijne Stowarzyszenie Zbarażan w Lubinie

Prezes dr Stanisław Tokarczuk

Stowarzyszenie Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu

Prezes Stanisław Szarzyński

Wiceadmirał rez. Marek Jerzy Toczek

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Płk rez. Dariusz Raczkiewicz

Zygmunt Muszyński

Kożuchów

Zarząd Główny TMLiKPW

Jan Tarnowski

Zielona Góra

Zarząd Główny TMLiKPW

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny w Olsztynie

Prezes Romuald Drohomirecki

Związek Polskich Żołnierzy Samoobrony Kresów Płd.-Wsch.

Prezes Izydor Budzyna

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej- Oddział w Żarach

Prezes por. w st. spocz. Józef Pienio

Stowarzyszenie Kresowian w Lubinie

Prezes dr Stanisław Tokarczuk

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Wiceprezes Tadeusz Nowacki

Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morycko w Moryniu

Prezes dr Dariusz Butrynowski

Przewodniczący Rady Miasta w Głubczycach Kazimierz Naumczyk

Mgr Sławomir Tomasz Roch

Redaktor Kresowego Portalu

Iwona Kopańska-Konon

Dokumentalistka zbrodni OUN-UPA

Stowarzyszenia Narodowe im. Romana Dmowskiego we Wrocance

Prezes Grzegorz Gościński

Klub Patriotyczny w Warce

Prezes dr Zbigniew Kwiczak

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Zdzisław Malinowski

Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu

Prezes Witold Listowski

Wiesław Tokarczuk

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe

Prezes Piotr Szelągowski

Piotr Jaroszczak

Portal „Kresy Wschodnie”, Przemyśl

Krzysztof Mazur

Zbigniew Józef Krajewski

Gniezno

Andrzej Madej

Kraków

Tomasz Barczuk

Janusz Niedziałek

Otrzymują:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda

Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Szydło

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

…………………………………………………………………………………………………

Aplauz i uznanie

Ogromny aplauz podczas uroczystości w dniu 16 września, poświęconych pomordowanym przez Ukraińców Polakom w zielonogórskiej Łężycy, wywołało wystąpienia Tadeusza Płużańskiego, dyrektora ds. publicystyki TVP Info (powołanego na stanowisko wskutek dymisji Dawida Wildsteina, wymuszonej protestami Kresowian). Dyrektor Płużański mówił, iż jako Polacy  domagamy się ekshumacji i pochówku pomordowanych na Ukrainie Rodaków, osądzenia żyjących jeszcze dziś sprawców ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA, zaprzestanie gloryfikacji morderców i odszkodowania od Ukrainy za popełnione zbrodnie i grabież.

Wystąpienie Tadeusza Płużańskiego wzbudziło wielkie uznanie wśród Kresowian.