Stypendysta z żarskiej Dwójki

1507
Kacper Kliński, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach. fot. nadesłane

ŻARY | Kacper Kliński ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach został stypendystą w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny.

Projekt skierowany jest do uczniów lubuskich szkół podstawowych (klas VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klas I-III), szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych. Celem jest podwyższenie potencjału edukacyjnego uczniów z terenu województwa lubuskiego poprzez wsparcie stypendialne udzielane w okresie roku szkolnego. Uczeń z żarskiej Dwójki otrzyma stypendium w wysokości 6000 zł przez okres dziesięciu miesięcy. Pomoc finansowa pozwoli stypendyście na rozwój pasji, zainteresowań, opłacenie dodatkowych zajęć i korepetycji. Aby otrzymać takie stypendium, uczeń musiał spełniać niezbędne kryteria, m.in. uzyskać z trzech przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego średniej ocen na poziomie co najmniej 5,33 oraz na zakończenie poprzedniego roku szkolnego średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33.

Kacper znalazł się w gronie 149. stypendystów z całego województwa. Jego opiekunem dydaktycznym pani Adrianna Wrona-Dobek, nauczycielka biologii. Pod jej czujnym okiem przez cały rok będzie realizował zadania w ramach Indywidualnego Programu Rozwoju Edukacyjnego, które pomogą mu rozwinąć umiejętności z danego przedmiotu, wykraczające ponad podstawę programową. Jak sam podkreśla, Program Stypendialny to dla niego ogromna szansa na rozwój i realizację marzeń.

nadesłane