Ostrzeżenie! Woda w Olbrachtowie, Mirostowicach G. i Drozdowie jest skażona

3308
W związku z wykryciem w wodociągu bakterii z grupy coli  we wsi Olbrachtów, Mirostowice Górne i Drozdów woda w tych miejscowościach jest czasowo niezdatna do spożycia.
Jak informuje w komunikacie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach woda z tych wodociągów nadaje się jedynie do celów sanitarnych, czyli spłukiwania toalet. Poniżej treść komunikatu :

„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach  informuje że w dniu 19.10.2017r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia pochodzącą z wodociągu publicznego  w Olbrachtowie. Badania laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 17.10.2017 r. z wodociągu publicznego w Olbrachtowie wykazały, że jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015,  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) pod względem mikrobiologicznym z uwagi na stwierdzoną obecność bakterii grupy coli w ilości 30 j.t.k. w 100ml – stacja uzdatniania wody,  96 j.t.k. w 100ml oraz Escherichia coli  3 j.t.k w 100ml – na sieci wodociągowej w m. Mirostowice Górne, przy wartości dopuszczalnej 0 w 100 ml.

W związku z powyższym PPIS w Żarach nakazał podjęcie działań naprawczych przez właściciela wodociągu  w terminie natychmiastowym”.

W chwili obecnej przystąpiono do czynności naprawczych.

W przypadku zmiany sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor w Żarach wyda stosowny komunikat.

MK