Wodnik rusza od piątku, 28 maja

1010
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Miejska kryta Pływalnia Wodnik otwiera się ponownie, po kolejnej pandemicznej przerwie.

W poprzednim okresie otwarcia pływalni, cieszyła się ona sporym powodzeniem, pomimo ograniczeń w ilości osób mogących jednocześnie korzystać z obiektu. Wystarczy spojrzeć na statystyki. W przeciągu miesiąca, od 16 lutego do 16 marca system biletowy zanotował 7.664 wejścia jednorazowe i 2.128 wejść karnetowych, co w sumie daje niespełna 10 tysięcy w ciągu 30 dni. Ostatniego dnia przed zamknięciem przed wejściem ustawiła się długa kolejka.

A oto zasady korzystania z Wodnika, jakie obowiązują od 28 maja:

W celu dodatkowego zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników korzystających z pływalni WODNIK wprowadza się zmiany godzin otwarcia, tj.;
• w dni robocze i soboty od godz. 6.30 do godz. 22.00
• w niedziele i święta od godz. 7.30 do godz. 22.00
Codziennie od godz. 14.00 do godz. 14.30 – przerwa technologiczna na potrzeby przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń dla pracowników i klientów.
Zaleca się dla osób powyżej 60 r.ż. lub cierpiących na choroby przewlekłe korzystanie z pływalni w godzinach:
• w dni robocze i soboty od godz. 6.30 do godz. 7.30
• w niedziele i święta od godz. 7.30 do godz. 8.30.

Wytyczne zostały podzielone na dwie części:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.
• w strefie wejścia/kasy stosuje się:
1. 1,5-m odległości zaznaczone na podłodze przed kasą,
2. bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba,
3. dezynfekcja pasków i kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
4. usunięcie krzeseł i ławek w poczekalniach – nie zezwalanie i nie zachęcanie do odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu,
5. zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
• w przebieralni i w strefie z prysznicami, stosuje się:
1. drzwi wewnętrzne otwarte przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania,
2. w przebieralni wprowadza się ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni,
3. z pryszniców może jednocześnie korzystać do 8 osób,
4. dezynfekcja szafek po każdym użytkowniku.
• w strefie basenów, saun, łaźni , groty solnej i siłowni stosuje się:
1. dezynfekcję powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników

1. Na pływalni WODNIK może przebywać w jednym czasie maksymalnie 65 osób w tym:
• basen sportowy – 24 osoby (maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie)
• siłownia – 10 osób
• sauny – 6 osób (z jednej sauny mogą korzystać max. 2 osoby jednocześnie)
• grota solna – 5 osób
• jacuzzi – 2 osoby
• część rekreacyjna (basen, brodzik, zjeżdżalnia) – 18 osób

2. Na pływalni WODNIK obowiązuje
• zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika i
utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m, także podczas pływania w basenie,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu głównym na hol, wejściu do przebieralni, wejściu do siłowni, wejściu do toalet oraz wejściu do pomieszczeń z natryskami,
• przestrzeganie zasad higieny użytkowników na obiekcie – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp,
• równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w basenie sportowym,
• z sauny mogą korzystać jednocześnie 2 osoby, ograniczenie nie dotyczy osób wspólnie
zamieszkujących,
• z jacuzzi mogą korzystać jednocześnie 2 osoby, ograniczenie nie dotyczy osób wspólnie
zamieszkujących,
• obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni,
• ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się,
• obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia),
• nie prowadzenie dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu alkoholowych
środków dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia stężenia par w powietrzu
i przekroczenia granicy wybuchowości,
• obowiązkowe wyścielanie użytkowanych miejsc własnym ręcznikiem w saunach i grocie solnej.

ATB