Popularna „Leśna” rozpoczyna sezon 29 maja

1937
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Otwarcie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej zaplanowano na sobotę, 29 maja. Tradycyjnie, pierwszego dnia sezonu wejść można za darmo. Wszystko przygotowane. Pozostaje tylko kwestia pogody, ale na to nikt nie ma wpływu.

Wielofunkcyjny Kompleks Rekreacyjny czynny będzie codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00. Na terenie obiektu może przebywać maksymalnie 1500 osób na raz.

Szczegółowe zasady:

W celu dodatkowego zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników korzystających z obiektu wprowadza się ograniczenia ilości osób przebywających na obiekcie i obowiązkową dezynfekcję przed wejściem na obiekt.
Osoby korzystające z obiektu powinny same zadbać o swoje i innych bezpieczeństwo. Dodatkowo ratownicy będą przypominać o zasadach bezpiecznego korzystania z obiektu.
Wytyczne zostały podzielone na dwie części:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa na obiekcie.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.
Zapewnienie bezpieczeństwa na obiekcie
• w strefie wejścia/kasy stosuje się:
1. bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba,
2. w kolejce do kasy obowiązuje 1,5-m dystans, zaznaczone na podłodze przed kasą,
3. dezynfekcja pasków i kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
4. zakaz korzystania z obiektu osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
• w strefie sanitariatów, łazienek i szatni stosuje się:
1. w szatniach wprowadza się ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni,
2. dezynfekcja szafek po każdym użytkowniku.
3. dezynfekcję powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, powierzchnie sanitarne.
• w strefie basenów stosuje się:
1. ograniczoną liczbę osób korzystających, z zachowaniem bezpiecznego dystansu,
2. ze zjeżdżalni można korzystać pod warunkiem zachowania bezpiecznego odstępu,
3. na pomoście wskazane niezatrzymywanie się, pomost powinien służyć do przemieszczania się,
• w strefie plaż, skwerów, placów zabaw, boisk należy:
1. zachować bezpieczny dystans od innych użytkowników (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących)
2. korzystać z ławek, leżaków wyłącznie okrywając je kocami, ręcznikami itp.
3. myć ręce wodą z mydłem po korzystaniu w placów zabaw, boisk itp.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników

1. Na Kompleksie może przebywać w jednym czasie maksymalnie 1500 osób w tym:
• na terenie rekreacyjnym – 1360 osób
• basen sportowo-rekreacyjny ze zjeżdżalniami – 123 osoby
• brodziki do zabaw dziecięcych – 17 osób
2. Na Wielofunkcyjnym Kompleksie Rekreacyjnym w Żarach przy ul. Źródlanej obowiązuje:
• zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz na terenie obiektu tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika i utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m, także podczas pływania w basenie,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu głównym na obiekt, przy wejściu do łazienek, szatni i toalet,
• przestrzeganie zasad higieny użytkowników na obiekcie, przejście do stref basenowych przez brodziki do płukania stóp,
• równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w basenach,
• obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, toalet, łazienek, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia),
• nie prowadzenie dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu alkoholowych środków dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia stężenia oparów w powietrzu i przekroczenia granicy wybuchowości,
• korzystanie z placów zabaw, boisk, ławek, leżaków i innej infrastruktury na terenie obiektu z zachowaniem ograniczonego zaufania po korzystaniu przez innych użytkowników,
• na plażach, skwerach należy zachować bezpieczny dystans od innych plażowiczów.

ATB