„Gmina Żary łapie deszcz”. Dofinansowanie nawet 1000 zł

1542
fot. UG Żary

GMINA ŻARY | Umiejętne wykorzystanie deszczówki ma też walory ekonomiczne, podlejesz nią ogródek, trawnik i zaoszczędzisz wodę z sieci – tak urzędnicy zachęcają do skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Gmina Żary łapie deszcz”. Są jeszcze pieniądze, z których można skorzystać.

1 maja urząd gminy w Żarach ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Dotacją może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych, obejmujących realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową systemów deszczowych do zatrzymania i wykorzystania opadu, w szczególności koszty zakupu zbiornika, pojemnika wchodzących w skład systemu deszczowego.
Wysokość dotacji wynosi 90% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego programem, lecz nie więcej niż 1000 zł. Będzie ona wypłacana po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia. Zakupu można dokonać po podpisaniu wniosku.

Wniosek o udzielenie dotacji w formie papierowej można złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, parter lub przesłać na adres: Urząd Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, w terminie do 30 września. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2021 roku. Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Żary w pok. 208 lub pod numerem telefonu 68 478 62 93 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

ATB