Bezpieczna droga do szkoły

899
fot. KPP Żary

ŻARY | Policjanci z żarskiej komendy w trosce o bezpieczeństwo dzieci, które już niebawem rozpoczną naukę, w ramach działań edukacyjno-informacyjnych pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”, będą zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących w rejonach przejść dla pieszych.

Od środy, 1 września, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego policjanci z żarskiej jednostki rozpoczną akcję pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”, która potrwa do końca września. W rejonie placówek oświatowych, jak co roku, możemy spodziewać się wzmożonego ruchu pieszych i pojazdów, dlatego funkcjonariusze bacznie będą przyglądać się zachowaniom kierowców i reagować na wszelkie nieprawidłowości. Policjanci będą monitorować sytuację w pobliżu przejść dla pieszych położonych blisko szkół oraz przystanków autobusowych.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego już wcześniej przygotowali się do nowego roku szkolnego i dokonali kontroli oznakowania dróg prowadzących do placówek oświatowych oraz stan urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów i skierowali wystąpienia do zarządców dróg o uzupełnienie stwierdzonych nieprawidłowości lub braków – jeszcze przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

Przywożąc nasze pociechy do szkoły, pamiętajmy o ich bezpieczeństwie i wysadzajmy dzieci od strony chodnika, nie od ulicy oraz parkujmy w taki sposób, aby nie utrudniać wjazdu i wyjazdu innym. Nie zatrzymujmy się i nie parkujmy na przejściach oraz w ich rejonie.

Należy pamiętać o tym, że dziecko:

  • w drodze do i ze szkoły ma obowiązek iść chodnikiem, w przypadku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej stronie drogi, a gdy go nie ma – lewą stroną drogi,
  • powinno przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych czyli na przejściach dla pieszych,
  • w przypadku przejść z sygnalizacją świetlną, dozwolone jest przejście tylko gdy świeci zielone światło, zaś gdy nie ma sygnalizatora powinno wykonać następujące czynności: spojrzeć w lewo, później w prawo, ponownie w lewo i gdy nic nie jedzie, może bezpiecznie przejść przez jezdnię,
  • nigdy, nawet w miejscach dla pieszych, nie może wchodzić na jezdnię przed jadącym pojazdem, a oczekując na możliwość przejścia, nie powinno stać za blisko jezdni,
  • na przejściach z wysepką powinno się na niej zatrzymać, aby ponownie upewnić się przed wkroczeniem na drugi pas ruchu,
  • nie może wchodzić na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu,
  • nie powinno przebiegać przez jezdnię oraz bawić się w jej pobliżu.

kom. Aneta Berestecka