Żeby pracować, wystarczy chcieć – rozmowa z dyrektorem PUP Józefem Tarniowym

4102

Z Józefem Tarniowym, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach, o bieżącej sytuacji na rynku pracy rozmawia Andrzej Buczyński.

Bezrobocie w powiecie żarskim ciągle maleje?

– Tak. To efekt gospodarczej prosperity powiatu żarskiego. Nie jest więc zaskoczeniem informacja z 31 maja tego roku, iż liczba bezrobotnych mieszkańców powiatu wynosi 2270 osób, ze stopą bezrobocia nieco ponad 7 procent. W pierwszych pięciu miesiącach odnotowaliśmy spadek populacji osób poszukujących pracy o 475 osób. Mniej więcej o tyle zmniejszyło się też bezrobocie w ubiegłym roku.

Co jest przyczyną tej tendencji?

– Najważniejszą przyczyną tego budującego zjawiska jest dobry stan gospodarki, bardzo licznie prowadzone inwestycje, zwiększony popyt na rynku wewnętrznym i zewnętrznym, a tym samym zwiększone zapotrzebowanie na pracowników. Zwłaszcza na młodych specjalistów, otwartych na światowe innowacje. Coraz większa w tym rola – choć często niezauważana – różnorodnych funduszy wspierających rynek pracy. W latach 2012-2016 Powiatowy Urząd Pracy w Żarach dzięki środkom finansowym – krajowym i europejskim – pomógł w zatrudnieniu 12 tysięcy osób bezrobotnych. W samym 2016 roku nowy zawód, nową pracę, dzięki subwencjom otrzymało prawie 2500 bezrobotnych. Wydatkowano na to ponad 9 milionów złotych.

To niewątpliwie duże pieniądze.

– Kwota dostępnych środków pomocowych w przeliczeniu na statystyczną osobę bezrobotną corocznie prawie się podwaja. Nie inaczej jest w tym roku. Choć to jeszcze nie ostateczny budżet – przedsiębiorcy i osoby bezrobotne z powiatu żarskiego mają do dyspozycji 10 milionów 238 tysięcy złotych. I od początku roku specjalny Zespół do Spraw Nowych Miejsc Pracy rozpatrzył ponad 500 wniosków, na które już skierowano 858 osób bezrobotnych.

Na co na przykład przeznacza się te środki?

– Bardzo cenione przez osoby bezrobotne są prace interwencyjne. Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić na umowy o pracę osobę bezrobotną, przez okres sześciu miesięcy otrzymują pomoc w wysokości około 1000 złotych miesięcznie na każdego zatrudnionego. Oczywiście pod warunkiem dalszego zatrudnienia danej osoby. Na dzisiaj skierowano 78 osób, na dalszych 80 kandydatów czekamy.

Jak do tego podchodzą pracodawcy?

– Cieszymy się, że aktywni pracodawcy z naszego powiatu przekonali się do organizowania nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych przy pomocy około 16-tysięcznych refundacji z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nieskomplikowany wniosek, błyskawiczna – około dwutygodniowa procedura, pozwala pracodawcom na zakupy inwestycyjne i zatrudnienie wybranej osoby. Przez co najmniej 24 miesiące. Pracodawcy otrzymali już w bieżącym roku zwrot środków za 27 miejsc pracy. 10 wniosków jest pozytywnie rozpatrzonych i czeka na umowy. Zapraszamy pracodawców do zorganizowania dalszych 24 miejsc pracy korzystając ze znaczącej 16-tysięcznej refundacji.

A co w sytuacji, gdy ktoś zamierza założyć własną firmę?

– Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej cieszą się wśród osób bezrobotnych jeszcze większym powodzeniem. W ostatniej pięciolatce działalność taką rozpoczęło 651 osób bezrobotnych – razem to spory zakład pracy. Od początku tego roku zawarto 46 umów, 14 jest przygotowywanych, a co najmniej 60 przedsiębiorczych osób  bezrobotnych może jeszcze otrzymać takie wsparcie.

Jakie są profile nowych firm?

– Prócz tradycyjnych działalności budowlanych, nowych prywatnych sklepów, zakładów fryzjersko-kosmetycznych, gastronomicznych, naprawy samochodów, wsparcie otrzymali informatycy – programiści, młodzi prawnicy, architekci, specjaliści zdrowego trybu życia, organizatorzy kultury. Przy uproszczonym biznesplanie, udowodnieniu przygotowania zawodowego, odpowiedniego zabezpieczenia prawnego umowy – komisja rozpatrująca wnioski z wielką życzliwością daje szansę realizacji najróżniejszych pomysłów gospodarczych.

 

Aby podjąć pracę trzeba mieć pewne kwalifikacje, najlepiej takie, które są poszukiwane przez pracodawców.

– W powiecie żarskim prowadzona jest reforma szkolnictwa zawodowego. Cennym uzupełnieniem wiedzy szkolnej jest możliwość zdobycia uprawnień zawodowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe zarówno osób bezrobotnych, jak i pracodawców i ich pracowników w ramach szkoleń zawodowych. Ci ostatni korzystają z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wachlarz możliwości szkoleniowych jest bogaty. Jedynym warunkiem dofinansowania – czasem drogiego szkolenia – jest uwiarygodnienie przyszłego zatrudnienia. Kurs musi służyć podjęciu przyszłej pracy. Z tej formy skorzystało już 21 osób bezrobotnych i 268 pracowników i pracodawców. W bieżącym roku. szansę podniesienia kwalifikacji ma co najmniej 30 osób. Szczególnie zachęcamy, wraz z żarskimi przedsiębiorstwami transportowymi, do skorzystania z możliwości zdobycia prawa jazdy na samochody ciężarowe i autobusy. Na tych specjalistów od wielu lat istnieje wysoki popyt, a trzeba przyznać, że płace kierowców i warunki wykonywania przez nich zawodu – znacząco się poprawiły.

Da się zauważyć wiele osób wykonujących tak zwane roboty publiczne.

– Żary co najmniej od dekady są liderem organizowanych wspólnie z gminami prac społecznie  użytecznych i robót publicznych. To oferta głównie dla klientów pomocy społecznej oraz dla gmin wykonujących bogatą ofertę robót na rzecz mieszkańców. W bieżącym roku korzysta z tej formy 363 osoby. Reklamować prac społecznie użytecznych nie trzeba, ale korzystając z okazji zapraszamy do skorzystania z funduszy na roboty publiczne. To 1500 zł miesięcznie przez 6 miesięcy.

Jakie są inne możliwości pomocy osobom bezrobotnych?

– Ciekawą formą pomocy jest też nabycie umiejętności w miejscu pracy, czyli staż, z którego już w tym roku skorzystały 233 osoby. Warto też wspomnieć o innych atrakcyjnych formach wsparcia zatrudnienia. Młodzi bezrobotni do 30 roku życia mogą otrzymać bon zatrudnieniowy oraz bon na zasiedlenie. Również osoby po 50 roku życia mogły korzystać ze specjalnej pomocy finansowej. O wszystkich szczegółach dowiedzieć się można u doradców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach i w Lubsku.

ATB