Inwestycja za prawie 40 milionów w żarskim szpitalu

1129
fot. Szpital na Wyspie

ŻARY | Pod koniec października ruszyła budowa nowego skrzydła budynku głównego Szpitala na Wyspie. 22 listopada 2022 r. w obecności wojewody lubuskiego uroczyście wmurowano kamień węgielny.

Wmurowanie kamienia węgielnego. fot. Andrzej Buczyński

Inwestycja pn. Rozbudowa budynku szpitala przy ul. Pszennej 2 w Żarach na potrzeby oddziału geriatrii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji, centralnej izby przyjęć, realizowana jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych w połączeniu z wkładem własnym Powiatu Żarskiego. Całkowity koszt rozbudowy to ok. 39 mln zł, w tym 29,5 mln zł to środki pochodzące z Polskiego Ładu. Projekt będzie zrealizowany w dwóch etapach. Powierzchnia użytkowa budynku to 3390 m2. Przewidywany termin zakończenia całej inwestycji – końcówka roku 2024. Parter budynku zostanie przekazany do użytkowania do kwietnia 2024 r. Aktualnie realizowany jest I etap inwestycji, który zakłada wybudowanie dodatkowego skrzydła bezpośrednio skomunikowanego z istniejącym budynkiem głównym szpitala wraz z kompletnym wykończeniem i oddaniem do użytkowania parteru i piwnicy. Niebawem ogłoszone zostanie postępowanie na realizację etapu II, w ramach którego wykonane zostaną wszelkie prace pozwalające uzyskać nową przestrzeń dla oddziału chorób wewnętrznych i geriatrii na 1 i 2 piętrze budynku.
Dzięki tej inwestycji scentralizowane zostaną wszystkie, funkcjonujące w systemie pawilonowym, komórki organizacyjne szpitala. Bezpośrednio wpłynie ona na zapewnienie pacjentom równego dostępu do pracowni diagnostycznych zlokalizowanych w głównym budynku szpitala bez konieczności ich dowozu, szybkiej konsultacji w zakresie innych dziedzin medycyny, poprawi komfort podczas hospitalizacji zastępując dotychczasowe, ciasne sale wieloosobowe bez węzłów sanitarnych, salami jedno i dwuosobowymi z łazienkami, zapewni bezpieczeństwo pacjentom wymagającym izolacji w pokojach przystosowanych do prowadzenia leczenia w przypadku pandemii czy zagrożenia epidemicznego, poprawi jakość i dostępność w zakresie usług rehabilitacyjnych pacjentów zarówno geriatrii jak i innych oddziałów. Zwiększona zostanie także ilość łóżek geriatrycznych i internistycznych, co skróci czas oczekiwania na planową hospitalizację.
Ponadto planowane jest rozszerzenie wachlarza usług zakładu rehabilitacji w zakresie fizjoterapii dla osób starszych i dzieci. Zakład rehabilitacji będzie m.in. wyposażony w kilka sal terapeutycznych w tym w odrębne sale dla dzieci i osób starszych. Wszelkie zabiegi będą mogły odbywać się w warunkach gwarantujących intymność i komfort. Wsparciem dla Zakładu rehabilitacji będzie zlokalizowany na zewnątrz ogród terapeutyczny. Na parterze w nowo wybudowanym obiekcie powstanie także centralna izba przyjęć z salą obserwacyjną i izolatką. Dotychczas izby przyjęć były rozproszone w różnych budynkach szpitala absorbując zarówno dodatkową kadrę jak i sprzęt medyczny. Podczas rozbudowy przygotowane zostanie także miejsce, w którym zlokalizowana zostanie pracownia rezonansu magnetycznego. Zrealizowanie projektu pozwoli w przyszłości na rozwój szpitala m.in. w obszarze opieki długoterminowej.

fot. Szpital na Wyspie
fot. Szpital na Wyspie

ATB (źródło: Szpital na Wyspie)