Żary potrzebowały tego ronda

1198
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Ta inwestycja była miastu bardzo potrzebna, biorąc pod uwagę kwestie usprawnienia ruchu kołowego. Skrzyżowanie ulic Broni Pancernej, Artylerzystów i Lotników przebudowane zostało na rondo. Wyremontowano też ul. Artylerzystów aż do ul. Ułańskiej.

Ruch w tym rejonie jest naprawdę spory, szczególnie w dni targowe. Dochodziło do kolizji, gdy wyjeżdżający z podporządkowanej ul. Broni Pancernej wymuszali pierwszeństwo. Teraz to się zmieniło. Kierowcom będzie łatwiej. Po nowym rondzie można wprawdzie jeździć już od kwietnia, ale właściciel drogi – powiat żarski – oficjalne otwarcie zorganizował 19 maja 2023 r. Wstęgę przecinali między innymi wojewoda Stanisław Dajczak, starosta Józef Radzion i burmistrz Żar Danuta Madej. Inwestycja kosztowała łącznie 7.709.847,33 zł. Realizacja była możliwa w głównej mierze dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.351.466 zł. Dołożyło się również miasto Żary, które z własnego budżetu dołożyło okrągły milion złotych. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu. Wykonawcą inwestycji było żarskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Tandem.

fot. Andrzej Buczyński
fot. Andrzej Buczyński
fot. Andrzej Buczyński
fot. Andrzej Buczyński
fot. Andrzej Buczyński
fot. Andrzej Buczyński
fot. Andrzej Buczyński
fot. Andrzej Buczyński

ATB