Program „Czyste powietrze” w Gminie Żary

699

W urzędzie gminy Żary w pokoju nr 207 funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu „Czyste powietrze”, prowadzony w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 15:00. W punkcie można uzyskać informacje na temat Programu i możliwości skorzystania z dofinansowania m.in. na wymianę starego kotła na nowy ekologiczny system ogrzewania oraz na ocieplenie budynku a także pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele/współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów i od rodzaju planowanej inwestycji.
Zmiana źródła ogrzewania na nowe bardziej efektywne przy jednoczesnej termomodernizacji budynku (ocieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej) to przede wszystkim korzyści ekonomiczne płynące ze zmniejszenia zapotrzebowania na paliwo i energię elektryczną niezbędne do funkcjonowania systemu ogrzewania.
Jakie są korzyści z eksploatacji nowoczesnego kotła?
Przede wszystkim wygoda. Nowoczesne kotły na paliwa stałe mają kompaktową budowę i mogą być wyposażone w podajnik paliwa oraz zasobnik, co znacznie ułatwia ich eksploatację. Zasobnik można napełniać co kilka dni i w tym czasie cieszyć się bezobsługową eksploatacją instalacji grzewczej.
W nowoczesnych kotłach nie ma tak zwanego rusztu awaryjnego, na który można by wrzucać cokolwiek, co nadaje się do spalenia. Komory kotłów dobrej klasy robi się z materiałów ceramicznych akumulujących ciepło. To pozwala uzyskać w komorze paleniska wysoką temperaturę, w której następuje dokładne spalanie szkodliwych substancji lotnych wydzielających się z paliwa. Zawirowywacze, które montuje się w kanałach spalinowych takich kotłów, zaburzają ruch spalin po to, aby wymiana ciepła między gazami spalinowymi a krążącą w wymienniku kotła wodą była bardziej intensywna, czego naturalną konsekwencją jest wyższa sprawność urządzenia.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze kotła na paliwo stałe/gazowe/olej opałowy lub innego źródła ogrzewania?
Przede wszystkim na jego sprawność. Sprawność kotła należy do najważniejszych parametrów urządzeń grzewczych. Wartość ta (sprawność) podawana jest w procentach i jest stosunkiem mocy, którą otrzymujemy z danego urządzenia do mocy włożonej w to urządzenie. W zależności od rodzaju urządzenia grzewczego, mocą włożoną będzie tutaj rodzaj paliwa lub energia elektryczna.
Zaletą nowoczesnych kotłów na paliwa stałe jest ich wysoka sprawność często ponad 90%. Dla porównania kotły klasy 3. mają sprawność mniej więcej 75%, a tanie, popularne urządzenia pozaklasowe – maksymalnie 50-60%. Kotły, które uzyskują wysoką sprawność, zużywają mniej paliwa niż ich odpowiedniki o gorszych parametrach, a więc koszty eksploatacji wyposażonych w nie systemów grzewczych są niższe. Mówiąc prościej im kocioł ma wyższą sprawność tym mniej energii kolokwialnie mówiąc „ucieka w komin” w postaci niespalonego całkowicie paliwa (ciemny dym zawierający pyły) oraz gorącego powietrza.
Co wpływa na sprawność?
Sprawność urządzenia zależy od materiałów, z których wykonany jest cały kocioł, np. wysokiej jakości obudowy, która ogranicza straty ciepła. Jego efektywność jest jednak uzależniona głównie od konstrukcji wymiennika ciepła. Porównując różne urządzenia, to właśnie na tym elemencie należałoby się skupić. Sprawność można również poprawić, wykorzystując wszelkie możliwości, jakie daje automatyka pokojowa lub pogodowa. Warto wybierać więc te urządzenia, które w pakiecie posiadają już tego typu systemy. Wyższą sprawność urządzenia osiągniemy też w momencie, kiedy kocioł będzie współpracował z instalacją niskotemperaturową, np. z ogrzewaniem podłogowym.
Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl. 

OGŁOSZENIE PŁATNE