Nowa komisja do spraw czystego powietrza

3577
foto A. Buczyński

Specjalny zespół do spraw czystego powietrza składa się z radnych, urzędników przedstawicieli straży miejskiej, mieszkańców oraz działaczy ekologicznych.

Pierwsze spotkanie organizacyjne zostało zorganizowane w środę, 12 kwietnia. Koordynatorem piętnastoosobowego zespołu został Damian Babula, zastępca naczelnika wydziału infrastruktury technicznej.

Zespół do spraw wdrażania, monitorowania i ewaluacji planu gospodarki niskoemisyjnej będzie przede wszystkim pracował na bazie dokumentu uchwalonego przez Radę Miejską w 2014 roku. Plan zatwierdzony na lata 2014-2020 może być modyfikowany, a zatwierdzenie każdej zmiany leży w gestii radnych. Czy i jakie będą propozycje zmian, okaże się w trakcie prac nowo powołanego zespołu.

– Mamy nadzieję, że na kolejnym spotkaniu członkowie zespołu wniosą już jakieś swoje pomysły co do kolejnych działań – mówi Damian Babula.

Zespół spotka się 2 czerwca. Wtedy prawdopodobnie rozpoczną się już konkretne prace. Tymczasem wszyscy jego członkowie mają czas na dokładne zapoznanie się z dokumentem, który będzie podstawą ich działalności.

ATB