Gdzie dorobić na wakacje

3916

O możliwości podjęcia sezonowej, wakacyjnej pracy przez młodzież zarówno dorosłą, jak i niepełnoletnią, pytamy Józefa Tarniowego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach.

Podjęcie pracy i zarobienie własnych pieniędzy, oprócz wymiaru finansowego, ma też z pewnością aspekt wychowawczy.

– Każdy z nas mile wspomina własne pieniądze zarobione pierwszą pracą, dumę z pomyślnie wykonanych zadań pracowniczych, możliwość wymarzonego zakupu czy podróży. A czasem materialnej pomocy swoim bliskim. Pierwsza, nawet wakacyjna praca, to często pierwszy egzamin z dorosłości i odpowiedzialności. A nasi bogatsi sąsiedzi z zachodu wręcz do szkolnych programów wychowawczych jeszcze niedawno wpisywali w obowiązek pracy fizycznej jako formy usamodzielnienia się i szacunku do cudzej pracy.

W jakim wieku można zacząć pracować?

– W Kodeksie Pracy cały dział dziewiąty reguluje zatrudnianie osób młodocianych w wieku 16-18 lat. Tak więc zabronione jest zatrudnianie osób, które nie ukończyły 16 lat, nie ukończyły gimnazjum. A świadectwo lekarskie powinno potwierdzać, że dana praca nie zagraża zdrowiu. Celem zatrudnienia młodocianego może być tylko przygotowanie zawodowe – chyba, że już zdobył kwalifikacje zawodowe. Jednak pracodawcy przeważnie decydują się na pełnoletnich kandydatów – nie muszą wtedy zapewniać opieki i pomocy, prowadzić odrębnej ewidencji, zapewniać wyłącznie lekkiej pracy, uzgodnionej z lekarzem medycyny pracy.

Czas pracy jest uregulowany?

– Tygodniowy wymiar pracy młodocianego nie może przekroczyć w okresie ferii 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Codziennie musi mieć zagwarantowaną 30-minutową płatną przerwę. Obowiązuje zakaz nadgodzin i „nocek” – od godz. 22:00 do 6:00.

Gdzie szukać ofert?

– W żarskim „pośredniaku” nie brakuje ofert pracy. W czerwcu bieżącego roku – obok Gorzowa i Zielonej Góry – mieliśmy ich najwięcej w województwie – 511 ofert, w tym 233 oferty subsydiowane przez Urząd Pracy. Dlatego stopa bezrobocia po raz pierwszy obniżyła się do sześciu procent. 2205 osób, czyli o 65 mniej niż miesiąc wcześniej.

Niestety, pracodawcy zainteresowani są przede wszystkim zatrudnianiem osób pełnoletnich, choć dając pracę własnym dzieciom i własnym seniorom nie trzeba by męczyć obcokrajowców.

Kto zatrudnia młodzież na lokalnym rynku pracy?

– Wyróżnić należy na przykład kunickie Huty Szkła, które już dały pracę ponad dwudziestu pełnoletnim uczniom i studentom i jeszcze potrzebują drugie tyle. Na różnych stanowiskach pracy i na różne okresy zatrudnienia. Przekazuję przy okazji zaproszenie wicedyrektor Magdaleny Nowak do osobistego zgłaszania się na ulicę Szklarską 27, bądź przesyłania CV na e-mailową skrzynkę rekrutacyjną.

Gdzie i jak szukać ofert w internecie?

– Do dyspozycji wszystkich chętnych, a więc i młodzieży, jest ogólnopolski portal oferty.praca.gov.pl. Trzeba tam wpisać miejsce potencjalnej pracy. Choć to praca głównie dla pełnoletnich, zdarzają się przypadki zgody na zatrudnienie ucznia czy studenta.

Zapewne nie wszyscy młodzi ludzie są już gotowi na codzienną, wielogodzinną pracę. Można jednak pomyśleć o czymś bardziej dorywczym.

– Nie zapominajmy o tradycyjnych od pokoleń letnich zajęciach. Liczne skupy runa leśnego przyjmą każdą ich ilość. Czarne jagody i borówki 12-18 złotych za kilogram, kurki za 27-33 złote, ale też inne grzyby. Zakłady Usług Leśnych zajmują się pielęgnacją nowo założonych plantacji leśnych. Sadownicy, rolnicy, plantatorzy truskawek, porzeczek, warzyw szukają pomocy do zbiorów.

A może popracować nad morzem?

– Z ostrożnością należy traktować oferty pracy w nadmorskich czy górskich ośrodkach wypoczynkowych – nie znając pracodawców trudno nam udzielać referencji.

Można niestety trafić na nieuczciwego pracodawcę.

– Warto wiedzieć, że w żarskim urzędzie pracy można otrzymać informatory Państwowej Inspekcji Pracy dla osób młodocianych, czy podejmujących pierwszą pracę – by lepiej poznać swoje prawa i obowiązki, by nie pozwolić na skrzywdzenie młodych ludzi podejmujących wielki krok w  dorosłość.

Każdy młody mieszkaniec powiatu żarskiego powinien też znać adres przyjaznej dla niego instytucji – Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Żarach mieszczącego się przy ulicy Górnośląska 2, w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych. Pośrednik pracy, Dorota Brzezińska – Sadło, pomogła już dużej grupie uczącej się młodzieży w znalezieniu wakacyjnej pracy.

MCK OHP czynne jest w dni robocze w godzinach 7.30-15.30, e-mail: mck.zary@ohp.pl lub ppp.zary@ohp.pl, telefony: 508 307 475 lub 690 505 301.

O pracę krótkoterminową łatwo też w dość licznych Agencjach Zatrudnienia, których wykaz znaleźć można na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Andrzej Buczyński