Kociarni nie będzie. Społeczne poparcie nie pomogło

4031
wolontariusze ze stowarzyszenia "Aport"

Nie uda się zbudować kociarni w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 r. I to pomimo dużego poparcia mieszkańców.
Pomysł na budowę kociarni przy Miejskim Schronisku dla bezdomnych zwierząt to inicjatywa działaczy Żarskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „Aport”.

Budowa nowego pomieszczenia, które miałoby służyć bezdomnym kotom, miała kosztować 200 tysięcy.

Działacze i wolontariusze stowarzyszenia mocno zaangażowali się w zbiórkę podpisów poparcia. Mieszkańcy chętnie się podpisywali i to nie tylko ze względów sentymentalnych. Problem bezdomnych kotów istnieje i musi być jakoś rozwiązany – przynajmniej częściowo. Zaangażowanie przyniosło wymierny efekt – pod pomysłem budowy kociarni podpisało się 958 mieszkańców. To dało trzeci wynik wśród 21 ujętych na liście do głosowania pomysłów. Niestety, względy regulaminowe spowodowały, że pomimo społecznego poparcia, inwestycja nie będzie realizowana. Zasady Budżetu Obywatelskiego przewidują realizację tylko dwóch, tzw. dużych zadań w kwocie do wysokości 300 tysięcy każde. Więcej głosów padło na zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach oraz na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 na ul. Okrzei. Na każde z tych zadań przypada kwota po 300 tysięcy, dlatego to właśnie te zadania będą realizowane. Zasady określają też, że realizowane będą dwie inwestycje do wysokości 100 tysięcy każda. Kociarnia z zakładaną kwotą 200 tysięcy musiała więc przepaść.

– Szkoda, że się nie udało z powodów regulaminowych. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy nas wspierali i głosowali na kociarnię. Być może uda się zrealizować pomysł w kolejnym roku – kwituje Anna Walicka z Żarskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „Aport”.

Paweł Skrzypczyński