Są zniżki dla seniorów, masz 65 lat? odbierz Żarską Kartę Seniora

4820

Posiadacze karty seniora mogą korzystać z różnych ulg na terenie miasta. Karta wydawana jest za darmo i bezterminowo.

Każda osoba, która ukończyła 65. rok życia może zgłosić się do ratusza z dowodem tożsamości, wypełnić wniosek i otrzymać Kartę Seniora. Obecnie na terenie miasta mieszka blisko 7 tysięcy osób uprawnionych do otrzymania takiego dokumentu. Do końca lipca odebrały go 683 osoby, czyli jeszcze niespełna 10 procent.

– Karta Seniora powstała z inicjatywy Żarskiej Rady Seniorów, której rolą jest wspieranie seniorów w różnego typu działaniach i angażowanie seniorów, aby uczestniczyli w życiu miasta – mówi burmistrz Żar Danuta Madej. – Dzięki tej karcie seniorzy mają możliwość korzystania z różnego typu ulg w instytucjach miejskich oraz firmach prywatnych.

 Partnerzy programu

Obecnie ulgi dla seniorów oferuje dziesięć firm i instytucji. Jest wśród nich między innymi pływalnia „Wodnik”, pralnia, zakład optyczny, centrum dietetyczne, a nawet hotel.

– Miejska Rada Seniorów pracuje nad pozyskaniem kolejnych partnerów, którzy mogliby zaoferować posiadaczom karty pewne ulgi w oferowanych produktach, czy usługach – mówi Danuta Madej. – Uważam, że to bardzo dobra inicjatywa, a na większą liczbę partnerów trzeba trochę czasu.

Przedsiębiorcy, organizacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty, które w ramach prowadzonej działalności wyrażają wolę udzielenia ulg, zwolnień, preferencji posiadaczom Żarskiej Karty Seniora mogą przystąpić do programu poprzez złożenie deklaracji dostępnej na stronie www.bip.zary.pl, www.zary.pl oraz w wydziale spraw społecznych urzędu miejskiego – biuro obsługi mieszkańca, wejście C, okienko nr 5. Tam też seniorzy mogą zgłaszać się po odbiór kart.

Interes w pomaganiu

Z jednej strony musi być udzielona jakaś ulga lub rabat. To teoretycznie strata dla przedsiębiorcy. Ale z drugiej strony jest to szansa na zwiększenie zysków poprzez zwiększenie obrotów. Seniorów w Żarach jest sporo, a jak wiadomo, ta grupa wiekowa w większości przypadków bardzo skrupulatnie ogląda każdą złotówkę przed wydaniem. Tym bardziej więc przyciągnięcie do siebie takich klientów może być równocześnie zyskiem dla firmy, jak i seniora.

– Chciałabym zaapelować do przedsiębiorców, aby przystąpili do tego programu – mówi burmistrz Madej. – Myślę, że warto w ten sposób pozyskać nowych odbiorców oferowanych usług.

Wszyscy chętni mogą zadeklarować dowolne zniżki na dowolne usługi czy towary, a także na dowolny, przez siebie ustalony czas ich obowiązywania.

I apel do seniorów. Kartę można odebrać bezpłatnie. Warto więc udać się do ratusza, bo może zdarzyć się sytuacja, że dzięki temu dokumentowi gdzieś jakąś zniżkę uda się otrzymać. A to nic nie kosztuje.

Andrzej Buczyński