Na cmentarzu coraz ciaśniej

4713

Z budżetu miasta przeznaczono środki na prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym. Bez tego już za rok prawdopodobnie nie byłoby gdzie pochować zmarłych.

– W ramach inwestycji zakończyliśmy jedno z zadań na cmentarzu przy ul. Szpitalnej – mówi Rafał Fularski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej i ochrony środowiska w żarskim ratuszu. – Kostką polbrukową utwardzony został ciąg pieszo-jezdny w starej części cmentarza na kwaterze numer 13, przy ostatniej bramie.

Nowa droga ułatwi poruszanie się zarówno osobom odwiedzającym cmentarz, jak i chociażby służbom opróżniającym pojemniki na odpady.

 Powiększyć cmentarz

Zlecony został projekt zagospodarowania pozostałej, nieużywanej dotychczas części cmentarza. Zaplanowano na tym terenie około 3 tysięcy miejsc o różnym charakterze. Będą tam groby ziemne, grobowce murowane, miejsca na urny, tak zwane kolumbaria, a poza tym cała potrzebna infrastruktura, taka jak chociażby drogi, odwodnienie, miejsca na śmietniki czy krany z wodą.

– Wydaje mi się, że te nowe miejsca pozwolą nam na zabezpieczenia pochówku na cmentarzu na kolejne dziesięć lat – mówi Rafał Fularski. – Projekt ma być gotowy do końca sierpnia i na jego podstawie w następnych latach będziemy mogli realizować kolejne inwestycje na cmentarzu.

Urzędnicy planują wybudowanie pewnej ilości grobów murowanych, dzięki czemu szczególnie w okresie zimowym, gdy ziemia jest zamarznięta, będzie można skorzystać z takiego miejsca bez potrzeby robienia wykopów w trudnych warunkach.

 

Cmentarz jesień 2015

Opłata na 20 lat

Z nienaruszalnością miejsca pochówku związana jest opłata. Informacje o tym znajdują się przy bramach cmentarza. Jeśli miejsce nie zostanie opłacone, to groby będą likwidowane i na tych miejscach pochowani zostaną kolejni zmarli. Opłaty należy wnosić u administratora cmentarza, takie są przepisy.

Ekshumowane szczątki z grobów nieopłaconych będą przenoszone do ossuarium, czyli miejsca przechowywania kości lub prochów zmarłego. W tej chwili jest tam piętnaście pojedynczych grobowców dwupoziomowych. Takie miejsce powstało w nowej części cmentarza komunalnego, tuż obok „Grobu dzieci utraconych”. Tam też trafią szczątki ludzkie, na które chociażby można trafić podczas wykopów prowadzonych przy inwestycjach na terenie miasta.

ATB