Wojskowa służba w rękach kobiet

10803
Mgr Justyna Wróbel - Gądek i Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelia Ostrowska

Justyna Wróbel-Gądek, rzecznik prasowy 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach pretenduje do prestiżowego grona kobiet, które zajmują wysokie stanowiska w strukturach polskiej armii.

Justyna Wróbel-Gądek, w zeszłym roku, jako jedna z 20. osób w kraju, została zakwalifikowana przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia na prestiżowe studia podyplomowe pt. „Zarządzanie i kierowanie zakładem leczniczym resortu obrony narodowej”. Tak jak Akademia Sztuki Wojennej (dawniej Akademia Sztabu Generalnego) jest „kuźnią” generałów, tak studia realizowane przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie są przepustką do zajmowania kierowniczych stanowisk w wojskowych zakładach leczniczych.W czerwcu br. podczas uroczystego zakończenia nauki Justyna Wróbel-Gądek odebrała z rąk dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr. Aurelii Ostrowskiej i dyrektora WIM gen. dyw. prof. Grzegorza Gieleraka świadectwo ukończenia studiów z wynikiem bardzo dobrym.

Mgr Justyna Wróbel-Gądek odbiera gratulacje z rąk gen. dyw. prof. Grzegorza Gieleraka, dyrektora WIM

Jak ważne znaczenie ma znalezienie się w elitarnym gronie absolwentów, mogą świadczyć słowa gen. Gieleraka: „… jestem o tym głęboko przekonany, że studia podyplomowe, których absolwentami stajecie się Państwo dziś, będą ważnym elementem waszej dalszej kariery w strukturach wojskowej służby zdrowia”.

Pani Justynie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego, tak dynamicznego rozwoju zawodowego.

Kobiety w polskiej armii

Od wielu lat w polskiej armii stopniowo zachodzą zmiany zmierzające do zwiększenia udziału kobiet w tych strukturach, wcześniej tak hermetycznych, zarezerwowanych tylko dla mężczyzn. W listopadzie 2016 r. pierwsza kobieta w historii Wojska Polskiego objęła dowodzenie polskim okrętem wojennym ORP „Lublin”, w roku 2018 po raz pierwszy funkcję dowódcy batalionu WP objęła przedstawicielka płci pięknej i to tak elitarnej jednostki, jaką jest 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej.

Najbardziej jednak spektakularna zmiana nastąpiła w lutym 2018 r., gdy zastępując gen. Stanisława Żmudę, dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, została dr Aurelia Ostrowska.

Ostatnia nominacja na stanowisko Zastępcy Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia także kobiety – Anny Wierzowieckiej, jednoznacznie wskazuje, że równouprawnienie w armii staje się rzeczywistością.

Przykłady te wskazują na ogromne zmiany, jakie zaszły w Ministerstwie Obrony Narodowej, dzięki którym kobiety mogą obejmować ważne, a nawet kierownicze stanowiska w polskiej armii. Panie zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę w resorcie obrony narodowej, a lubuskie nie pozostaje w tej dziedzinie w tyle.

PAS, foto www.wim.mil.pl