Budżet obywatelski dla mieszkańca

2641
Już teraz można składać propozycje zadań, które mogą zostać zrealizowane w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego.
To sami mieszkańcy Lubska w głosowaniu wybiorą zadania, które ich zdaniem są w mieście najbardziej potrzebne. Zanim jednak to nastąpi, teraz jest czas, by składać wnioski z propozycjami, w szczególności dotyczącymi budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury miejskiej lub działań mających na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Lubska. Wszyscy składający wnioski powinni podać przybliżony koszt realizacji projektu, jednak nie powinien on być wyższy niż 50 tys. złotych.Wzór wniosku znajduje się na stronie www.lubsko.pl. Tam też można wypełnić formularz w wersji elektronicznej. Można również tradycyjnie, w wersji papierowej, przesłać pocztą na adres urzędu lub złożyć osobiście w punkcie obsługi interesantów.Wnioski zostaną przez urzędników zweryfikowane między innymi pod względem rzeczywistych kosztów i możliwości realizacji. Te, które pomyślnie przejdą przez ten etap, zostaną zaprezentowane i poddane pod głosowanie. Nastąpi to na początku przyszłego roku.

Tymczasem propozycje zadań do budżetu obywatelskiego przyjmowane będą do 16 października.

ATB