Honorowe Obywatelstwo Miasta Żary dla profesora Tomasza Jaworskiego

2958

Żary już niedługo mogą mieć kolejnego Honorowego Obywatela Miasta. Członkowie Towarzystwa Upiększania Miasta chcą, żeby ten tytuł otrzymał prof. Tomasz Jaworski. Złożyli w tej sprawie wniosek do Rady Miejskiej.

 

O złożeniu wniosku poinformowali członkowie zarządu TUM: prezes Paweł Skrzypczyński i sekretarz dr Rafał Szymczak. Ogłosili to publicznie w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, podczas spotkania autorskiego z profesorem Tomaszem Jaworskim, który prezentował swoją książkę, zatytułowaną „Reemigracja Polaków z Czechosłowacji do powiatu żarskiego w 1948 r.”

We wniosku czytamy: „My członkowie Towarzystwa Upiększania Miasta, dostrzegając zasługi i wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji, dorobku, wiedzy i badań nad przeszłością Żar oraz pracy na rzecz rozwoju kulturalnego miasta, zwracamy się z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Żary profesorowi zwyczajnemu Tomaszowi Jaworskiemu, który w tym roku odchodzić będzie 75. rocznicę urodzin.”

W uzasadnieniu wniosku czytamy: „Profesor Tomasz Jaworski w sposób znaczący przyczynia się do promocji miasta i badań nad jego historyczna przeszłością – jest autorem fundamentalnej pracy pt. „Żary w dziejach pogranicza Śląsko-Łużyckiego”, która została wydana w Żarach w 1993 r. i stanowi do dziś najważniejsze dzieło polskiej historiografii miasta. Jest także autorem licznych artykułów naukowych i prasowych. Zainicjował serię wydawniczą Zielonogórskie Studia Łużyckie, dotychczas ukazało się osiem tomów, w których często jest poruszana tematyka związana z Żarami i Ziemią Żarską.

W Żarach pracował jako nauczyciel w szkołach średnich i dyrektor szkoły podstawowej, a przez wiele lat przyczyniał się do rozwoju kulturalnego miasta, piastując funkcję prezesa Żarskiego Towarzystwa Kultury.

Profesor Tomasz Jaworski często bywa w Żarach, uświetniając prelekcjami różne konferencje i spotkania – jest cenionym historykiem, postacią znaną i szanowaną.”

Wniosek, który został złożony 6 lutego w biurze podawczym urzędu miejskiego w Żarach, zawiera jeszcze życiorys i spis ważniejszych publikacji, autorstwa i redakcji profesora. O nadaniu tytułu zadecydują radni miejscy podczas sesji, której termin wyznaczy przewodniczący rady miejskiej.

 

red.

fot. HG