Honorowe Obywatelstwo Miasta Żary dla profesora Tomasza Jaworskiego

0
1813

Żary już niedługo mogą mieć kolejnego Honorowego Obywatela Miasta. Członkowie Towarzystwa Upiększania Miasta chcą, żeby ten tytuł otrzymał prof. Tomasz Jaworski. Złożyli w tej sprawie wniosek do Rady Miejskiej.

 

O złożeniu wniosku poinformowali członkowie zarządu TUM: prezes Paweł Skrzypczyński i sekretarz dr Rafał Szymczak. Ogłosili to publicznie w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, podczas spotkania autorskiego z profesorem Tomaszem Jaworskim, który prezentował swoją książkę, zatytułowaną „Reemigracja Polaków z Czechosłowacji do powiatu żarskiego w 1948 r.”

We wniosku czytamy: „My członkowie Towarzystwa Upiększania Miasta, dostrzegając zasługi i wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji, dorobku, wiedzy i badań nad przeszłością Żar oraz pracy na rzecz rozwoju kulturalnego miasta, zwracamy się z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Żary profesorowi zwyczajnemu Tomaszowi Jaworskiemu, który w tym roku odchodzić będzie 75. rocznicę urodzin.”

W uzasadnieniu wniosku czytamy: „Profesor Tomasz Jaworski w sposób znaczący przyczynia się do promocji miasta i badań nad jego historyczna przeszłością – jest autorem fundamentalnej pracy pt. „Żary w dziejach pogranicza Śląsko-Łużyckiego”, która została wydana w Żarach w 1993 r. i stanowi do dziś najważniejsze dzieło polskiej historiografii miasta. Jest także autorem licznych artykułów naukowych i prasowych. Zainicjował serię wydawniczą Zielonogórskie Studia Łużyckie, dotychczas ukazało się osiem tomów, w których często jest poruszana tematyka związana z Żarami i Ziemią Żarską.

W Żarach pracował jako nauczyciel w szkołach średnich i dyrektor szkoły podstawowej, a przez wiele lat przyczyniał się do rozwoju kulturalnego miasta, piastując funkcję prezesa Żarskiego Towarzystwa Kultury.

Profesor Tomasz Jaworski często bywa w Żarach, uświetniając prelekcjami różne konferencje i spotkania – jest cenionym historykiem, postacią znaną i szanowaną.”

Wniosek, który został złożony 6 lutego w biurze podawczym urzędu miejskiego w Żarach, zawiera jeszcze życiorys i spis ważniejszych publikacji, autorstwa i redakcji profesora. O nadaniu tytułu zadecydują radni miejscy podczas sesji, której termin wyznaczy przewodniczący rady miejskiej.

 

red.

fot. HG