Miasto podwójnie piękniejsze

3718

Z budżetu miasta jak co roku częściowo finansowane są remonty obiektów zabytkowych. Jednak tegoroczna, zakładana na ten cel – kwota 500 tys. złotych, może się zwiększyć do przeszło miliona.

Już wcześniej radni zaakceptowali propozycję burmistrz Danuty Madej, aby przeznaczyć z budżetu kwotę blisko pół miliona złotych na dofinansowanie do remontów zabytkowych obiektów na terenie miasta. Dzięki temu dopłaty mogło już otrzymać ośmiu wnioskodawców. Najczęściej jest to połowa kosztów. W tym roku łącznie osiemnaście podmiotów spełniło kryteria umożliwiające ubieganie się o dotacje z kasy miejskiej. Jednak dla wszystkich chętnych nie wystarczyło pieniędzy.

Będzie więcej kasy

– Udało się wygospodarować dodatkowe środki, w związku z tym burmistrz miasta zaproponuje radnym poparcie dwóch uchwał, które obejmą dofinansowaniem kolejnych siedmiu wnioskodawców na kwotę blisko 600 tys. złotych – informuje wiceburmistrz Patryk Faliński. – Możemy w tym roku wydać rekordową kwotę w kilkuletniej historii dofinansowania do remontów zabytków.

foto Migas Agnieszka – Żary

Efekty tych działań będą widoczne i ucieszą z pewnością nie tylko tych, którzy pieniądze otrzymali, ale na pewno wszystkich mieszkańców miasta. Już teraz spacerując po zabytkowym centrum Żar nie da się nie zauważyć odnowionych zewnętrznych elewacji kamienic, które dzięki temu nabrały nowego blasku. Oczywiście elewacje są najbardziej widoczne, ale trzeba pamiętać, że remontowane są także dachy, czy też klatki schodowe. Część pieniędzy przeznaczana jest na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych w późniejszym terminie.

Piętnaście inwestycji w tym roku

– Wszystkie podmioty, które otrzymają pieniądze, muszą je wydatkować i zakończyć roboty do końca roku – mówi wiceburmistrz Faliński. – Będzie to wyzwanie szczególnie dla tych wspólnot, które otrzymają środki w drugim rzucie, ale wiem, że zarządcy sobie z tym poradzą. Przede wszystkim cieszą się, że pojawiła się druga pula pieniędzy – dodaje.

Wspierają mieszkańców

Przeszło dwukrotne zwiększenie puli na odrestaurowanie zabytków to nie jedyna tego typu akcja skierowana do mieszkańców. Już wcześniej – nawet trzykrotnie – zwiększono środki związane z dopłatami do wymiany starych urządzeń grzewczych. Zamiast zakładanych 200 tys., z budżetu miasta pójdzie na ten cel około 600 tys. złotych. Mniej więcej w stu mieszkaniach dotychczasowe ogrzewanie zastąpione zostanie bardziej ekologicznym. To też na pewno da się odczuć w sezonie grzewczym.

Andrzej Buczyński