Wsparcie dla seniorów

667

ŻARY | Miasto przystąpiło do realizacji programu „Wspieraj Seniora”. Usługa wsparcia będzie realizowana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat
i więcej, którzy z uwagi na istniejącą epidemię zdecydują się pozostać w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny lub opiekunki PCK zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby – artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki.
Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11.
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę. W trakcie wizyty u Seniora pracownik ośrodka legitymuje się odpowiednim dokumentem (legitymacja pracownika socjalnego/asystenta rodziny).
Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior. nadesłane