Mieszkańcy nie chcą już burmistrza Dudojcia

911
Barbara Sobótkiewicz w imieniu grupy mieszkańców Lubska złożyła w środę, 10 czerwca, oficjalne powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza Janusza Dudojcia oraz Rady Miejskie.j fot. Andrzej Buczyński

LUBSKO | Mieszkańcy negatywnie oceniają poczynania burmistrza oraz rady, w której Dudojć ma większość.

– Za obietnice bez pokrycia, za to że oszukał mieszkańców, za to że próbuje wyprzedać nasz majątek, za to nie szanuje zdania ludzi, za próbę zamknięcia szkół – wylicza Barbara Sobótkiewicz, która w środę, 10 czerwca, około godz. 14.00 osobiście złożyła w biurze podawczym ratusza pismo w sprawie referendum.

To już nie pierwszy sygnał, że ludziom nie podoba się sposób sprawowania władzy przez burmistrza Dudojcia. Wcześniej były protesty rodziców przy kombinowaniu z oświatą. Jakiś czas temu mieszkańcy zorganizowali protest pod urzędem – tym razem związany z kwestiami dotyczącymi domu kultury i pewnego koncertu. Już w tym momencie władzy powinno się zaświecić jakieś światełko ostrzegawcze. Ale nic z tych rzeczy, jak widać. Pojawił się następny konflikt, tym razem z sołtysami. Mieszkańcy po raz kolejny powiedzieli głośno – dość!

Złożenie oficjalnego powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum nie oznacza, że zostanie ono zorganizowane z automatu. Inicjatorzy mają teraz 60 dni na zebranie wśród mieszkańców głosów poparcia. Ich minimalna liczba to 10 procent osób uprawnionych do głosowania. Pani Barbara zapewnia, że nie będzie z tym problemu.
Termin referendum wyznaczany jest przez komisarza wyborczego. Będzie ono ważne, jeśli w referendum weźmie udział przynajmniej 3/5 liczby osób, które wzięły udział w ostatnich wyborach. Janusz Dudojć pożegna się ze swoim gabinetem, jeśli większość głosujących w referendum będzie jemu przeciwna.

W innym przypadku pozostanie na stanowisku. Wszystko w rękach mieszkańców, którzy odpowiedzą na dwa odrębne pytania – jedno o odwołanie burmistrza, drugie o odwołanie rady.

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć. fot. Andrzej Buczyński

W uzasadnieniu wniosku zawarte zostały zarzuty:
Podejmowanie działań na szkodę mieszkańców, w szczególności:
– dwukrotna próba likwidacji placówek oświatowych, ograniczenia etatów z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, negatywne wypowiedzi w mediach o podległych jednostkach (w szczególności o uczniach szkół),
– pozbywanie się majątku gminnego, zmieniając miejsca instytucji do innych, gorszych warunków,
– niszczenie kultury w Lubsku poprzez drastyczne ograniczenia środków finansowych i brak współpracy. Sytuacja ta doprowadziła do rezygnacji dyrektora z pełnionej funkcji,
– niekompetencja Rady Miejskiej w Lubsku (Radnych z komitetu Janusza Dudojcia), brak własnego zdania, głosowanie, które w naszym odczuciu odbywa się „pod dyktando” burmistrza działając na szkodę mieszkańców, stronnicze podejście, brak obiektywizmu,
– notoryczne odwoływanie dnia przyjęć interesantów przez Burmistrza,
– ingerowanie w życie prywatne byłych współpracowników (wypowiadanie się w mediach),
– drastyczne podniesienie opłat korzystania z cmentarza,
– niszczenie inicjatyw społecznych. Rada Miejska wraz z burmistrzem negatywnie wypowiadają się na temat charytatywnych imprez i uroczystości,
– zastraszanie i odbieranie dodatków dla dyrektorów szkół,
– celowe wprowadzanie w błąd rodziców, umniejszając prace nauczycieli i dyrektora,
– nakaz pracy zdalnej na terenie szkoły podczas światowej pandemii związanej z COVID 19, wymuszanie i kontrolowanie ilości uczniów przychodzących do szkoły, brak zrozumienia, że edukacja zdalna może być dobrze zorganizowana i nie ma konieczności narażania ludzi poprzez przychodzenia ze szkoły,
– podczas pandemii Burmistrz Lubska zlecił audyt w Lubskim Domu Kultury nie zważając na niebezpieczeństwo pracowników i ich rodzin, pomimo próśb o odroczenie.
Nieudolne zarządzanie Urzędem Miejskim w szczególności:
– zwalnianie wieloletnich, doświadczonych pracowników, w tym narażanie Gminy na dodatkowe koszty w związku z przegranymi sprawami z pracownikami (Skarbnik, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych),
– brak logicznej struktury organizacyjnej UM,
– brak jawności, podawanie nieprawdziwych informacji,
– Social-media działające w gminie permanentnie omijają sprawy ważne, wprowadzana jest silna cenzura (blokowanie osób na oficjalnych portalach społecznościowych reprezentujących gminę, poddawanie cenzurom komentarzy),
– brak odpowiedniej etykiety i precedencji podczas uroczystości miejskich i lokalnych,
– faworyzowanie wybranych przez siebie jednostek podległych.
Lekceważenie Sołtysów oraz mieszkańców wsi, w szczególności:
– brak współpracy z Sołectwami,
– ograniczenie i degradacja funkcji sołtysa,
– aroganckie zachowania w stosunku do sołtysów, kultura Burmistrza jest na bardzo niskim poziomie,
– nierówne traktowanie wsi oraz próby skłócania Sołtysów i zastraszanie sprawami sądowymi,
– próba odebrania sprzętu zakupionego z funduszu sołeckiego (kosiarek spalinowych, samojezdnych i kos spalinowych),
– stworzenie nieprzychylnego regulaminu korzystania ze świetlic w tym utrudnienia korzystania ze świetlic dla Mieszkańców Wsi,
– odebranie Sołectwom możliwości organizacji dożynek gminnych – pierwsza sytuacja w historii Lubska „Jarmark Dożynkowy” odbył się bez udziału 16 Sołectw,
– zabijanie społecznictwa na wsiach.
Wszystkie te działania są wyrazem braku szacunku dla wyborców, braku znajomości przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego i mają wpływ na negatywne postrzeganie naszego miasta i gminy w regionie, województwie i kraju.
Arogancja władzy sprawia, że burmistrz Janusz Dudojć oraz radni Rady Miejskiej w Lubsku, poprzez swoje działania całkowicie utracili wiarygodność i zaufanie mieszkańców.

Andrzej Buczyński