Poznał Ojcowiznę

939
Stanisław Rudnicki, Mateusz Wieczorek i wójt gminy Żary Leszek Mrożek. fot. UG Żary

GMINA ŻARY | Mateusz Wieczorek, uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej, laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”.

Współczesny patriotyzm coraz częściej i coraz bardziej wyraża się poprzez umiłowanie stron rodzinnych i mieszkających tam ludzi.
Małe Ojczyzny trudniej jest budować na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Dopiero w 1945 roku zaczął się tu proces tworzenia społeczności lokalnej. Również w powiecie żarskim po
II wojnie światowej rozpoczęła się integracja zbieraniny ludzkiej ze wszystkich zakątków II Rzeczypospolitej.
O naszych terenach możemy powiedzieć, że jest to Europa Środkowa w pigułce. Zjechali tu rodacy z państw powstałych na gruzach Austro-Węgier – górale czadeccy z Rumunii, prawie tysiąc przesiedleńców ze Słowacji, ludzie z byłej Jugosławii. Osiedliło się pół tysiąca zesłańców Sybiru, ponad dwa tysiące radzieckich Żydów, przyjechali polscy robotnicy z Niemiec i Francji, pozostała tu grupka Niemców.
Aby było jeszcze trudniej, przez nasz region przemieszczali się różni wojskowi i pracownicy PGR. Z tego tygla ludzkiego postawionego przy granicy państwowej powoli zaczęło się tworzyć społeczeństwo.
Z takiej mieszanej rodziny – ojciec z Kresów, matka ze Słowacji – wywodzi się Stanisław Rudnicki, nauczyciel z 40-letnim stażem. Mottem jego pracy zawodowej jest pomoc
w budowie społeczeństwa lokalnego, nauczanie poprzez historię i geografię regionalną. Pierwszeństwo ma poznanie dziejów własnej rodziny ucznia, bo przecież ludzie tak szybko odchodzą. Ważne jest poznanie przyrody i architektury najbliższej okolicy.
Rolą nauczyciela jest zachęcenie młodzieży do poznawania Ojcowizny. Bardzo atrakcyjna jest turystyka i metodyka harcerska wspierająca kontakty społeczne. Skuteczne jest angażowanie uczniów w realizację projektów.

– Zachęcamy młodzież, ich rodziców i nauczycieli do licznego udziału w Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym PTTK „Poznajemy Ojcowiznę” – mówi Stanisław Rudnicki.

Co roku uczniowie Szkoły Katolickiej w Żarach skupieni w Kole Regionalnym przy pomocy krewnych przygotowują prace o dziejach swoich rodzin, bądź o ulubionych zakątkach Małej Ojczyzny. Co roku odnoszą sukcesy.

W bieżącej edycji konkursu na szczeblu powiatowym czworo uczniów KSP zajęło pierwsze miejsca. Następnie troje zostało laureatami szczebla wojewódzkiego.
Uczeń kl. VI KSP Mateusz Wieczorek wywalczył pierwsze miejsce na szczeblu centralnym za pracę „Łaz – wieś na najwyższym poziomie”. Opisał w niej przyrodę i historię wsi położonej na Wzniesieniach Żarskich, na skraju Zielonego Lasu. Najbardziej zaangażował się w poznanie ludzi mieszkających we wsi, do której Wieczorkowie sprowadzili się siedem lat temu.

Uczeń doszedł do wniosku, że o atrakcyjności wsi decyduje nie tylko jej malownicze położenie, ale w największym stopniu aktywność społeczna mieszkańców najpiękniejszej wsi lubuskiej 2018 roku – mówi Stanisław Rudnicki. nadesłane