Finaliści z fizyki

855
Na zdjęciu, od lewej: Karolina Witka, Czesław Komenda, Robert Tartak, Sławomir Muzyka, Maja Zboralska, Martyna Klimczak. fot. SP2 Żary

ŻARY | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki „Z fizyką zdobywamy błękitne głębie” i 17 czerwca otrzymali zaświadczenia.

Konkurs organizowany był w grudniu przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie z żarskiej Dwójki przygotowywali się od października głównie na zajęciach koła fizycznego prowadzonego przez Sławomira Muzykę. Ósmoklasiści: Karolina Witka Czesław Komenda, Robert Tartak, Maja Zboralska i Martyna Klimczak otrzymają wpis na świadectwie ukończenia szkoły w rubryce „szczególne osiągnięcia ucznia”, co będzie uwzględnione przy rekrutacji do szkół średnich. nadesłane