Nie łatwo jest chorować, ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

3537

Efektem przeprowadzonych w 2016 r.  kontroli zwolnień lekarskich jest aż 203,8 mln zł wstrzymanych lub cofniętych świadczeń. Rok wcześniej kwota ta był o wiele niższa, bowiem wynosiła 8 mln zł.

Kontrolerzy ZUS w 2016 r.  przeprowadzili 569,5 tys. kontroli osób  posiadających  L4. Rezultatem przeprowadzonych kontroli jest wydanie  22,2 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę prawie 16,3  mln zł.   MK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ