Najważniejsze jest rondo

603
Przebudowa ul. Artylerzystów zaplanowana jest na 2022 rok. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Starostwo szykuje się do przebudowy drogi powiatowej – ulicy Artylerzystów oraz zmiany rodzaju skrzyżowania ulic Lotników, Artylerzystów i Broni Pancernej na rondo.

O potrzebie powstania ronda w tym miejscu mówiło się już od dawna. Wyjazd z ulic podporządkowanych zawsze był problematyczny. Zdarzały się kolizje. Zamknięcie sklepu Tesco nieco złagodziło sytuację, ale nie załatwiło definitywnie sprawy.

Starostwo ma gotową dokumentację. Projekt zakłada, oprócz ronda, budowę ścieżek rowerowych na remontowanym odcinku. Konieczna jest jednak wycinka drzew. Bez tego inwestycja nie będzie realizowana. Nikt nie zrobi chodnika, czy ścieżki rowerowej z drzewem pośrodku. W sprawie usunięcia drzew starostwo zwróciło się do wojewódzkiego konserwatora zabytków. W wymaganym terminie nie przyszła żadna odmowna decyzja, uznano więc ten fakt za milczącą zgodę. Jednak przeciwko takiej wycince protestuje Eko-Lubusz.

– Planowana inwestycja jest zasadna, konieczna, poprawia bezpieczeństwo, skomunikowanie, rozładuje korki – mówi starosta żarski Józef Radzion. – Z wielkim bólem robimy te inwestycje, gdzie konieczne są usunięcia pewnych drzew, ale zawsze w formie rekompensaty nasadzamy nowe.

Ekolodzy zaproponowali, aby rozważyć przesadzenie drzew. O ile jednak taka operacja byłaby bezkolizyjne możliwa w szczerym polu, pomijając same jej koszty, to w ścisłej miejskiej zabudowie trudno sobie wyobrazić wykop o promieniu – dajmy na to – pięciometrowym, w zależności od systemu korzeniowego dużego drzewa.

W dodatku w sąsiedztwie istniejących budynków i prywatnych posesji. Ale starostwo sprawdzi, czy takie możliwości w ogóle są i ile to mogłoby kosztować.
Prawdopodobnie skończy się jednak na wycince.

Same roboty nie ruszą jednak tak szybko. W przyszłym roku powiat ma zamiar składać wniosek o dofinansowanie do tej inwestycji ze środków zewnętrznych. Z własnego budżetu tego nie zrealizuje. Najszybciej więc przebudowa ulicy Artylerzystów oraz budowa ronda może się zacząć dopiero w 2022 roku.

Andrzej Buczyński