Staszica coraz bliżej

617
Ulica Staszica w Żarach. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Mieszkańcy ulicy Staszica doczekają się remontu drogi. Choć nie na całej długości.

– 16 listopada nastąpiło otwarcie ofert na przebudowę bardzo ważnej i potrzebnej inwestycji w naszym mieście, jaką jest ulica Staszica – informuje burmistrz Żar Danuta Madej. – Cieszę się bardzo, bo mamy sześciu oferentów, a wszystkie oferty złożone przez firmy mieszczą się w naszym budżecie.

Trzy oferty przekraczają kwot 3 milionów złotych, natomiast trzy pozostałe mieszczą się w granicach pomiędzy 2 a 3 miliony.
Zgodnie z kosztorysem, miasto liczyło się z wydatkiem rzędu 4,2 miliona złotych.
Wydział zamówień publicznych przeanalizuje złożone oferty przetargowe, jednak już wiadomo, że uda się sporo zaoszczędzić. Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana po zakończeniu wszystkich procedur wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych. Wtedy też określone zostaną terminy rozpoczęcia i zakończenia prac.

Z przebudowy wyłączony został odcinek pomiędzy ul. Ludową a Zielonogórską. Protesty dotyczące wycinki drzew i w rezultacie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie tylko kilku ze wszystkich planowanych spowodowało, że przebudowy nie dałoby się przeprowadzić w zakresie, jaki był wstępnie zaplanowany. Ten sporny odcinek został więc wyłączony z inwestycji. ATB