Ponad 7 milionów do zagospodarowania

3474
fot. Andrzej Buczyński

Na obradach kwietniowej sesji rady miejskiej pojawiła się uchwała o zatwierdzeniu wolnych środków, które zasilą budżet miasta. Wstępnie rozdysponowano już całą kwotę.

Dzięki oszczędnościom z przetargów oraz wpływom z podatków Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska otrzyma dodatkowe 2 miliony złotych. Będą to na przykład na remonty dróg. Część z tych pieniędzy pójdzie także na dofinansowanie wymiany starych pieców, a więc założona wstępnie pula 200 tys. zostanie zwiększona. Tym samym uda się zrealizować większą ilość wniosków mieszkańców. Kolejne 600 tys. podzielono po równo na Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum nr 2, w którym środki przeznaczone zostaną na dach. Żarski Dom Kultury dostanie 600 tys. z przeznaczeniem między innymi na elewację filii w Kunicach. W 2011 roku miasto zaciągnęło kredyt – na jego spłatę pójdzie 2.600.000 zł. Mieszkańcy Żar otrzymają dopłatę do ścieków w związku z podwyżką, o którą wnioskował Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Na ten cel zarezerwowano kwotę przeszło 215 tys. zł. Ostatecznie też skalkulowano środki, jakimi żarski samorząd wesprze budowę dodatkowego skrzydła w Szpitalu na Wyspie. Milion złotych przyśpieszy realizację inwestycji, z której skorzystają przede wszystkim najmłodsi pacjenci.

foto AB

Burmistrz Danuta Madej

– Rok 2016 pod względem finansowym kończymy bardzo dobrze. Te pieniądze to efekt właściwego gospodarowania pieniędzmi w roku ubiegłym, a także wpływami z podatków PIT i CIT. Wynika to z dobrze prosperujących przedsiębiorstw i tak zwanego ruchu w interesie. W mieście właściwie nie mówimy o problemie bezrobocia – ludzie pracują, płacą podatki do urzędu skarbowego, a część z nich trafia do kasy miasta. W ten sposób mamy większe dochody, niż planowaliśmy.

Systematycznie zmniejszamy też zadłużenie. Zwiększy się budżet inwestycyjny miasta oraz wsparcie dla mieszkańców, w tym dopłaty do ścieków oraz do wymiany pieców. Zwiększamy budżet Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Na bieżące remonty w tegorocznym budżecie mamy 3 miliony. Dodaliśmy teraz dwa. W ubiegłym roku na ten cel wydaliśmy 4 miliony, czyli mamy teraz milionowy zapas – głównie właśnie z myślą o wymianie jak największej ilości starych pieców w mieście.

Andrzej Buczyński