Absolutorium dla burmistrz Danuty Madej

812
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | 29 czerwca w żarskim ratuszu odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej.

Radni zajęli się rozpatrzeniem raportu o stanie gminy. Większością głosów podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żary. Za uchwałą głosowało czternastu radnych, dwie osoby głosowały przeciw, a cztery wstrzymały się od głosu. Radni podjęli również uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żary o statusie miejskim za 2022 rok. Również większością głosów podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żary.
– Rok 2022 był trudnym czasem – powiedziała po głosowaniu burmistrz Danuta Madej. – Inflacja, galopujące ceny energii, problemy związane z wojną za naszą wschodnią granicą i uchodźcy w naszym mieście. Ale powiem tak – daliśmy radę tu w naszym urzędzie oraz z naszymi współpracownikami w naszych jednostkach. Mijający rok to realizacja naszego budżetu, którego dochody osiągnęły 215 milionów. Skoncentrowaliśmy się na tym, aby zmniejszać nasze zadłużenie, z perspektywą przyszłościową. Poziom zadłużenia ponad 12 procent to jest wielki sukces. W poprzednich latach utrzymywaliśmy go na poziomie 20 procent. Co dla mnie, jako burmistrza jest ważne? Przede wszystkim kolejne środki finansowe, jakie zdobyliśmy. W ubiegłym roku przekroczyliśmy kwotę 100 milionów złotych środków zdobytych z różnych funduszy – unijnych, norweskich, płynących z różnych ministerstw, a także fundusze transgraniczne.

fot. Andrzej Buczyński

ATB