6 milionów dla lubuskich szpitali, w tym 500.000 dla Szpitala na Wyspie

805
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Szpital na Wyspie znalazł się na liście szpitali powiatowych, które decyzją radnych województwa lubuskiego otrzymają środki z Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Pieniądze trafią do 12 szpitali powiatowych.

Radni województwa podjęli uchwałę w sprawie udzielenia lubuskim powiatom pomocy finansowej na zakup sprzętu medycznego dla szpitali działających na ich terenie.

W ramach tzw. Lubuskiego Funduszu Samorządowego w budżecie województwa lubuskiego na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 6 milionów złotych, na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowych, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego.

Lubuska Rada Samorządowa, powołana uchwałą zarządu województwa, w której składzie są przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów terytorialnych z regionu, mając na uwadze szczególnie trudną sytuację szpitali w trakcie pandemii COVID-19, zarekomendowała na rok 2021 podział środków w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Zaproponowano podział w wysokości po 500.000 złotych dla 12 lubuskich powiatów ziemskich z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitali.

Zarząd Województwa Lubuskiego przychylił się do rekomendacji Lubuskiej Rady Samorządowej, natomiast ostateczną decyzję o udzieleniu wsparcia i podziale środków podjął Sejmik Województwa Lubuskiego. Realizacja uchwały pozwoli na wsparcie systemu ochrony zdrowia poprzez przekazanie starostwom powiatowym dotacji na zakup sprzętu.

– To bardzo dobra wiadomość – nie kryje zadowolenia Jolanta Dankiewicz, prezes żarskiego Szpitala na Wyspie. – Z całą pewnością nie będzie problemu z wydaniem takich środków, ponieważ lista potrzeb sprzętowych w szpitalu zawsze jest długa.

ATB (źródło: lubuskie.pl)