W 2023 roku kolejne duże inwestycje drogowe w Żarach

1044
Ulica Bohaterów Getta będzie remontowana. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | W tym roku rozpoczną się kolejne duże inwestycje drogowe w mieście. Budżet miasta na 2023 rok został uchwalony. Jakie inwestycje zaplanowano? Mówi o tym burmistrz Danuta Madej.

Danuta Madej, burmistrz Żar. fot. Andrzej Buczyński

Danuta Madej: – Radni większością głosów przyjęli uchwałę budżetową, czyli budżet na rok 2023 mamy uchwalony. Jest to budżet o dochodach na poziomie 209 milionów, budżet rekordowy, jeśli chodzi o plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych. W tym roku będziemy realizować inwestycje na poziomie 60 milionów złotych. W naszym mieście pojawią się kolejne przedsięwzięcia, ważne jeżeli chodzi o infrastrukturę i umożliwienie mieszkańcom lepszego życia. Największa inwestycja, jaka w tym roku będzie realizowana, to przebudowa ulicy Bohaterów Getta, wraz z ulicami przyległymi. Zgodnie z planem wynikającym z kosztów tej inwestycji – jest ona na poziomie około 20 milionów złotych. Ma ona swoje dofinansowanie, zarówno z programu Polski Ład, jak i Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. Kolejną dużą inwestycją jest przebudowa drugiej części ulicy Moniuszki, począwszy od ronda Niepodległości, aż do ronda przy pl. Konstytucji 3 Maja. To inwestycja na poziomie około 12 milionów złotych zgodnie ze wstępnymi kosztorysami. Na ten cel pozyskaliśmy z funduszy zewnętrznych około 9 milionów złotych. Zaplanowaliśmy również budowę kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 12. Ta inwestycja ma połączyć miasto ze strefą przemysłową „Lotnisko”. Koszt oszacowano na poziomie 7 milionów złotych. Mamy tu dofinansowanie z programu norweskiego. Trzeba wspomnieć o jeszcze jednej sprawie, ważnej dla miasta. Dotyczy ona systemu monitoringu i analizy jakości powietrza, który kosztować będzie ponad 2 miliony złotych. Na to mamy środki zdobyte z funduszy norweskich. Mam nadzieję, że wszystkie postępowania przetargowe zakończą się szybko i będą korzystne dla miasta, a firmy będą skrupulatnie wywiązywać się z przyjętych harmonogramów, bo to jest niezmiernie ważne, aby inwestycje zakończyć zgodnie z zawartymi umowami. 

Rok 2022 – jeżeli chodzi o sytuację finansową miasta – kończymy bardzo dobrze. Zadłużenie spadło do 13%. Jeszcze tak niskiego nie mieliśmy, patrząc na budżety z poprzednich lat. Poza tym w ciągu minionego roku spłaciliśmy różnego rodzaju kredyty, aby nie obciążać miasta dodatkowymi odsetkami. W ubiegłym roku nie wzięliśmy żadnego kredytu, podobnie jak w 2021 roku. Sytuacja finansowa jest dobra, stabilna i bezpieczna. Możemy więc realizować kolejne inwestycje. Możemy też wykładać pieniądze na te inwestycje, które mają dofinansowanie, ponieważ otrzymujemy je dopiero po zakończeniu danej inwestycji. 

Podczas sesji Rady Miejskiej 29 grudnia 2022 r. radni uchwalili budżet Żar na 2023. fot. Andrzej Buczyński

ATB