Kasa na inwestycje. Z rządowego programu na naszym podwórku

600
Konferencja prasowa wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka. fot. LUW

POWIAT ŻARSKI | Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podczas konferencji prasowej 8 grudnia poinformował o rządowych środkach, jakie trafią do lubuskich samorządów na konkretne inwestycje.

244.570.794,12 zł dla województwa lubuskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym 84.052.170.12 zł w ramach części wnioskowej.
Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 miliardów złotych.

– Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru na drugi etap, tzw. konkursowy
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – powiedział w czasie konferencji prasowej wojewoda Władysław Dajczak. – 23 lipca 2020 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę
o stworzeniu rządowego Funduszu, który miał za zadanie bezzwrotne wsparcie dla samorządów, których przychody zostały ograniczone poprzez pandemię koronawirusa – przypomniał wojewoda.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Każde wsparcie pozabudżetowe jest bezcenne. Pojawi się wodociąg, budynki użyteczności publicznej po termomodernizacji będą kosztować mniej, jeśli chodzi o roczne wydatki na utrzymanie. Będzie boisko. Miasto Żary szybciej zrealizuje plan przeniesienia całego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ulicę Parkową.

Andrzej Buczyński
(źródło: lubuskie.uw.gov.pl)

Gmina Brody
500.000 zł
na budowę stacji uzdatniania wody

Gmina Lipinki Łużyckie
765.000 zł
na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku użyteczności publicznej gminnego przedszkola
w Lipinkach Łużyckich

Gmina Lubsko
1.000.000 zł
na budowę sieci wodociągowej
ulicy Poznańskiej o dł. 1638 m

Gmina Przewóz
760.000 zł
na budowę boiska wielofunkcyjnego

Gmina Łęknica
1.000.000 zł
na termomodernizację budynków Zespołu
Szkół Publicznych w Łęknicy

Gmina Żary
800.000 zł
na stworzenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Miłowicach poprzez zmianę sposobu
użytkowania budynku mieszkalnego

Miasto Żary
1.000.000 zł
na remont budynku z przeznaczeniem na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Powiat Żarski
600.000 zł
na termomodernizację dachu Domu Pomocy
Społecznej w Miłowicach