Zajechał za daleko. Pomylił Polskę z Węgrami?

3446

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach zatrzymali obywatela Ukrainy, który posługiwał się dokumentem pobytowym uprawniającym wyłącznie do przekraczania granicy ukraińsko-węgierskiej w ramach małego ruchu granicznego.

Podczas kontroli drogowej busa na czeskich numerach rejestracyjnych, strażnicy graniczni zatrzymali obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec okazał się paszportem oraz węgierskim dokumentem uprawniającym jedynie do przekraczania granicy ukraińsko-węgierskiej w ramach małego ruchu granicznego. Okazało się, że wjechał do Polski nielegalnie ze Słowacji. Obywatel Ukrainy został decyzją Komendanta Placówki SG w Tuplicach zobowiązany do powrotu  i otrzymał zakaz ponownego wjazdu na terytorium naszego kraju na okres 6 miesięcy. Ponadto w związku z popełnionym wykroczeniem na podstawie art. 465 ust.1 pkt 1 Ustawy o Cudzoziemcach został ukarany mandatem karnym  w wysokości 200 zł.
MK, foto. NOSG