Wróciły porody rodzinne

622
fot. Szpital na Wyspie

ŻARY | Dobra wiadomość dla przyszłych rodziców. 6 grudnia Szpital na Wyspie wznowił porody rodzinne. Oczywiście, ze względu na obecną sytuację, obowiązują pewne obostrzenia.

– Z uwagi na szczególne warunki epidemiczne, w trakcie porodu obowiązują nieco inne zasady porodów rodzinnych, a wszystko to dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego – informuje prezes Szpitala na Wyspie Jolanta Dankiewicz. – Prosimy wszystkich o zapoznanie się z zasadami przebywania osób towarzyszących podczas porodu
w sali porodowej.

Osoby towarzyszące mogą przebywać na bloku porodowym przy uwzględnieniu poniższych zasad. Pacjentce rodzącej może towarzyszyć przy porodzie wyłącznie jedna osoba. Osoba towarzysząca przed wejściem na Blok Porodowy pozostawia okrycie wierzchnie w miejscu wskazanym przez personel i przebiera się w odzież ochronną. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jak najlepszej atmosfery rodzącym i noworodkom, osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich zaleceń personelu medycznego oraz poszanowania spokoju i prywatności innych pacjentek. Osoba towarzysząca aktywnie wspiera rodzącą i mobilizuje pacjentkę w każdym okresie porodu, poprzez wspomaganie w ćwiczeniach oddechowych, zmianach pozycji itp. Na Bloku Porodowym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, przebywania pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających. Należy ograniczyć do minimum posługiwanie się telefonem komórkowym, zwłaszcza nagrywania i wykonywania zdjęć. Dopuszcza się wykonywanie zdjęć tylko swojemu nowo narodzonemu dziecku za wiedzą i zgodą personelu. Przy nieprzestrzeganiu obowiązujących zasad i zachowaniu zagrażającym bezpieczeństwu, a także braku możliwości wykonywania pracy przez personel medyczny, osoba towarzysząca będzie zmuszona opuścić Blok Porodowy.

Ze względu na epidemię, osoba towarzysząca zobowiązana jest bezwzględnie przestrzegać zasad reżimu sanitarnego. Na sali może przebywać od aktywnej fazy porodu – lekarz lub położna określa i informuje ją telefonicznie, kiedy ta faza się zaczyna. Wcześniej osoba towarzysząca powinna znajdować się poza oddziałem. Po wejściu na Trakt Porodowy osoba towarzysząca nie może opuszczać sali porodowej, a po porodzie może pozostać z rodzącą maksymalnie do dwóch godzin.

Osoba towarzysząca przed wejściem do szpitala musi wypełnić ankietę epidemiologiczną, po jej wypełnieniu personel izby przyjęć zmierzy temperaturę i wykona szybki test w kierunku covid 19. Po uzyskaniu ujemnego wyniku testu, osoba towarzysząca będzie musiała przebrać się w zestaw odzieży ochronnej przygotowany przez szpital i założyć maseczkę jednorazową. Rodząca nie musi zakładać maseczki.

Pacjentka, u której wykonane zostaje cięcie cesarskie nagłe, mimo planowanego wcześniej porodu drogami natury, może wyrazić zgodę na tzw. kangurowanie dziecka przez osobę towarzyszącą do dwóch godzin po porodzie.

Pacjentka ciężarna z objawami sugerującymi infekcję zakażenia koronawirusem zostanie skierowana do szpitala zakaźnego w Sulechowie, a w przypadku zaawansowanej fazy porodu, rodząca zostanie skierowana do dedykowanej sali porodowej w żarskim szpitalu.

Andrzej Buczyński