Następny teren w mieście zyskał dodatkową zieleń

656
Skwer na pl. Pionierów Ziemi Żarskiej. fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Za blisko 100 tys. złotych posadzono drzewa i krzewy na pl. Pionierów Ziemi Żarskiej. To część dużego projektu pod hasłem „Inwestujemy w Zielone Żary”, na które miasto pozyskało dofinansowanie około 2 milionów złotych z Funduszu Spójności.

W ramach tego zadania nasadzone zostały drzewa kwitnące – 21 szt. z gatunku śliwa wiśniowa, katalpa żółta, jabłoń ozdobna oraz krzewy iglaste z gatunku jałowiec pośredni
i jałowiec łuskowaty. Dodatkowo stworzona została nasada obrazująca zegar biologiczny roślin – zmian pór roku – poprzez założenie rabaty podzielonej na cztery części, obsadzonej roślinami kwitnącymi w poszczególnych porach roku.
Łącznie na terenie skweru na pl. Pionierów Ziemi Żarskiej pojawiły się 784 krzewy.
Projekt realizowany jest w sześciu różnych częściach miasta.

Andrzej Buczyński