VI nabór wniosków na wymianę pieców w Żarach

697
fot. UM Żary

ŻARY | Urząd Miejski ogłosił szóstą edycję programu dofinansowania do wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne. Kto może skorzystać, z jakich kwot i na jakich zasadach? O tym w informacji poniżej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na wymianę ogrzewania?
O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości mieszkalnej w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielolokalowej (dotyczy również użytkowników wieczystych) oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Jakiego rodzaju urządzenia grzewcze podlegają dofinansowaniu?
Pomoc finansowa obejmuje likwidację urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowanych dłużej niż 10 lat i zainstalowanie w ich miejsce urządzeń grzewczych zasilanych gazem lub energią elektryczną, w tym pompy ciepła.

Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze z dotacji?
Przyznaną kwotę dotacji można wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z zakupem urządzenia grzewczego zasilanego gazem lub urządzeń wykorzystujących energię elektryczną do celów grzewczych, w tym pompy ciepła.

Na jaką kwotę dotacji mogę liczyć?
Dotacja przyznawana jest w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych: dla osób fizycznych nie więcej niż 10 000,00 zł brutto; dla wspólnot mieszkaniowych nie więcej niż 20 000,00 zł brutto.

Do kiedy trzeba zakończyć realizację zadania?
Do 15 października 2022 r.

Kiedy można przystąpić do prac związanych z wymianą ogrzewania?
Po podpisaniu umowy dotacji, ponieważ przy rozliczeniu dotacji uwzględniane będą tylko te faktury/rachunki, których data wystawienie nie jest wcześniejsza niż data podpisania umowy o dotację. Ważne jest także to, aby rachunki/faktury były wystawione na wnioskodawcę.

Czy mogę ubiegać się o dotację, jeżeli już wykonałem wymianę ogrzewania z węglowego na proekologiczne?
Niestety nie – nie ma możliwości otrzymania dotacji na już zrealizowane zadanie. Najpierw należy złożyć wniosek, a następnie – po podpisaniu umowy o dotację można przystąpić do wymiany ogrzewania.

Kiedy otrzymam dotację?
Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – OD 15 DO 25 LUTEGO 2022 R.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW

WNIOSEK [pobierz]

UCHWAŁA w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żaryo statusie miejskim (zawiera regulamin) [pobierz].

ATB (źródło UM Żary)