Będzie pociąg z Żagania i Żar do Warszawy

1965

Ministerstwo Infrastruktury planuje uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Żaganiem i Żarami, a Warszawą. Zabiegali o nie mieszkańcy południa regionu lubuskiego.

Inicjatywę wsparła marszałek Elżbieta Anna Polak. – Rozwój połączeń kolejowych jest dla Lubuskiego jednym ze strategicznych celów. Dla zrównoważonego rozwoju województwa niezbędna jest rozbudowana siatka szybkich połączeń międzywojewódzkich. Taką funkcję może pełnić połączenie kolejowe Żagań – Żary – Zielona Góra – Warszawa – podkreśla.

Przypomnijmy, mieszkańcy Żar i Żagania wystosowali apel do Ministra Infrastruktury o przywrócenie połączenia kolejowego Żagania z Warszawą. Inicjatorem tych działań było stowarzyszenie „OK1”. Pod apelem podpisało się również wielu innych przedstawicieli samorządów z południa województwa lubuskiego, dla których bezpośrednie połączenie kolejowe ze stolicą kraju, jak również innymi miastami na tej trasie, jest niezmiernie ważne. Inicjatywę wsparła marszałek Elżbieta Anna Polak. Takie połączenie funkcjonowało do roku 2000 po czym zostało zlikwidowane decyzją ówczesnych władz PKP.

Efektem działań stowarzyszenia „OK1” oraz osób zaangażowanych jest informacja Ministerstwa Infrastruktury o planach przywrócenia połączenia. Obecnie trwają prace nad nowym rozkładem jazdy. Jego ostateczny kształt poznamy w IV kwartale br.


Komisja Europejska premiuje region lubuski

Na ten moment czekaliśmy od kilku lat. Województwo lubuskie uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na wydatkowanie 54,4 mln euro w ramach tzw. rezerwy wykonania! Warunkiem otrzymania środków była realizacja wszystkich celów w ramach RPO – Lubuskie 2020, zaplanowanych do osiągnięcia do końca 2018 roku, określonych przez Komisję Europejską. Lubuskie jest jednym z 11 regionów, które spełniły ten wymóg i środki w ramach rezerwy zostały „odblokowane”.

– Okazuje się, że metoda kija i marchewki działa. Polega to na tym, że część środków będąca do dyspozycji regionów nie mogła być rozdysponowana do czasu rozliczenia się regionu z Komisja Europejską z efektywności. Cele, które przyjęliśmy do realizacji w zakresie 10 priorytetów RPO Lubuskie 2020 osiągnęliśmy z nadwyżką. Jest więc nagroda, czyli marchewka – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Warto przypomnieć, że region lubuski od lat jest liderem we wdrażaniu Funduszy Europejskich zarówno w zakresie tempa podpisywania umów z beneficjentami, jak i sprawnego wydatkowania środków. Już w poprzedniej perspektywie 2007 – 2013 dzięki skutecznemu zarządzaniu region otrzymał dodatkowe 51 mln euro premii za sprawne inwestowanie funduszy unijnych.

Obecnie uwolnione środki z rezerwy wykonania zasilą region. Umożliwią przeprowadzenie kolejnych konkursów, a co za tym idzie wpłyną na dalszy rozwój województwa lubuskiego.

Region lubuski otrzymał w tej perspektywie do dyspozycji 906 mln zł euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Do tej pory podpisanych zostało 885 umów o łącznej wartości dofinansowania UE 2,86 mld zł, co stanowi 73,68% całej alokacji na lata 2014 – 2020.

MK, źródło: Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego