Służby chcą zatrzymać śmieci

2045

Pod płaszczykiem przywozu towarów do recyklingu w sposób niekontrolowany wlewa się do Polski masa niezwykle groźnych śmieci. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na posiedzeniu spotkali się przedstawiciele dziesięciu służb, które zajmują się także bezpieczeństwem związanym z odpadami.

Posiedzenie zostało zorganizowane po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami, które odbyło się 11 czerwca br. Jednym z głównych tematów były pożary wysypisk i nielegalny wwóz śmieci na teren Polski. Podczas posiedzenia przedstawiciele służb przedstawili podjęte do tej pory działania oraz proponowane rozwiązania. Głos w dyskusji zabrali m.in. przedstawiciele Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Straży Granicznej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Przygotowywane zmiany legislacyjne mają zapewnić odpowiednie instrumenty, aby móc skutecznie eliminować proceder wwożenia do Polski różnego rodzaju śmieci zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli. Jak powiedział minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, istnieje potrzeba stworzenia szczelnej zapory dla odpadów już na granicy.

Po spotkaniu przygotowany zostanie raport o sytuacji w województwie, który przedstawi propozycje rozwiązań organizacyjnych, legislacyjnych i operacyjnych dla problemu ze składowiskami śmieci. Zostanie w nim zawarta również  inwentaryzacja miejsc składowania odpadów. Raport zostanie przesłany do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

PAS