Maciej Sławski z Żar zwycięzcą konkursu „Bezpiecznie w ferie”

737
Maciej Sławski z Żar, praca pod tytułem „Bezpieczne ferie zimowe”

Jednym ze sposobów szerzenia wiedzy związanej z bezpiecznymi zachowaniami wśród młodzieży jest przeprowadzanie konkursów. W ten sposób, zachowując przystępną i atrakcyjną dla dzieci i młodzieży formę, policjanci kształtują poczucie ważności zachowań zgodnych z prawem.

Czas pandemii kładzie się cieniem nie tylko na zdrowiu nas wszystkich. Wpływa również negatywnie na komfort przyswajania wiedzy przez rzesze uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kształcenie zdalne, mimo wielu zalet nie jest jednak ideałem kontaktu ucznia z nauczycielem. Przed podobnym problemem stanęli lubuscy policjanci realizujący zadania związane z profilaktyką nieletnich. Ograniczone, a czasem niemożliwe jest przeprowadzenie spotkań bezpośrednio z osobami, w których chcemy zaszczepić postawy sprzyjające bezpiecznym zachowaniom. Jednak cytując słowa popularnego polskiego pisarza, Andrzeja Sapkowskiego, „Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć”, lubuscy profilaktycy znaleźli sposoby na pracę z najmłodszymi mieszkańcami naszego województwa.

W pierwszym kwartale bieżącego roku funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzili dwa takie konkursy. Oba kierowane były do uczniów klas od VI do VIII szkół podstawowych.

Pierwszy z nich pod nazwą „Bezpiecznie w ferie”, swój finał miał 31 stycznia 2021 roku. Głównym celem konkurs było propagowanie bezpiecznych zachowań dzieci podczas wypoczynku zimowego. Każdy z uczestników miał za zadanie za pomocą jednej fotografii przedstawić swoje spojrzenie na bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu podczas zimowego wypoczynku. Do Lubuskiej Policji wpłynęło łącznie 27 prac, spośród których komisja składająca się z przedstawicieli Wojewody Lubuskiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wyłoniło trzech laureatów. Okazali się nimi:
I miejsce – Maciej Sławski z Żar, praca pod tytułem „Bezpieczne ferie zimowe”,
II miejsce – Natasza Łazdowska ze Słubic, praca pod tytułem „Zdrowe bezpieczeństwo”,
III miejsce – Nikodem Tuszyński z Przybymierza, praca pod tytułem „Bezpieczne wesołe ferie z rodziną”.

Kolejnym konkursem, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 5 marca, związanym z międzynarodowym Dniem Bezpiecznego Internetu, był konkurs na MEM profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania cyberprzemocy. Przedmiotem konkursu było stworzenie MEM-a, który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę dzieci i młodzieży na zagrożenia związane z cyberprzemocą i możliwościami jej przeciwdziałania. I tutaj uczniowie szkół nie zawiedli. Na skrzynkę elektroniczną Wydziału Prewencji wpłynęło łącznie 87 prac. Przy ich ocenianiu komisja konkursowa brała pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursową, wartość artystyczną i techniczną wykonania pracy oraz wartość merytoryczną i walory edukacyjne pracy. Po długich dyskusjach wyłoniono zwycięzców. Byli nimi:
I miejsce – Wiktoria Szmelter ze Skwierzyny,​
II miejsce – Patrycja Kaja ze Skwierzyny,
III miejsce – Zuzanna Kościńska ze Świdnicy.

Z nadzieją, że ten trudny czas szybko minie, lubuscy policjanci szykują się do realizacji kolejnych pomysłów, które z pewnością wpłyną na postrzeganie bezpiecznych zachowań przez młodych mieszkańców naszego województwa.

nadkomisarz Artur Chorąży
Wydział Prewencji
KW Policji w Gorzowie Wielkopolskim