Koło Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

3454

O godz. 16. 00, 3 lutego, w Klubie Wojskowym w Żaganiu, rozpoczęło się zebranie założycielskie Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Żagań był do dziś „białą plamą” na mapie Polski pomimo, że z jednostek dywizyjnych brało udział w różnorodnych misjach tysiące żołnierzy. Komitet Założycielski w osobach: przewodniczący ppłk rez. Włodzimierz Kruk, mjr w stanie spoczynku Tomasz Matczak i mjr w stanie spoczynku Andrzej Miernicki przygotowywali się do tego wydarzenia od miesiąca. Powiadomienia zostały rozwieszone w jednostkach oraz opublikowane w mediach regionalnych. Zebranie otworzył Włodzimierz Kruk, który powitał zebranych oraz przedstawił cel zebrania. Następnie protokólant Andrzej Miernicki zapoznał zebranych z zapisami statutowymi dotyczącymi powołania koła. W zebraniu udział wzięli: Włodzimierz Kruk, Tomasz Matczak, Andrzej Miernicki, Marcin Miernicki, Jacek Wojtysiak, Feliks Morawski, Feliks Świątkiewicz, Marek Maj, Bolesław Adamik, Henryk Skrzypkowiak, Stanisław Kowalski, Wojciech Ziółkowski, Czesław Aleksandrowicz, Stanisław Masztalerz i Tomasz Bałut. Wszyscy koledzy wypełnili deklaracje członkowskie. Kol. Adamik zaproponował zarząd w ilości 5 osób. Po dyskusji nad ilością członków i propozycji Stanisława Kowalskiego aby Komitet Założycielski przekształcić w Zarząd przegłosowano ten wniosek. Wybrano Komisję Wyborcza w osobach: Stanisław Kowalski i Marcin Miernicki. Zebranie ustaliło, że ze względu na małą ilość członków wszystkie głosowania będą jawne. W głosowaniu jawnym za powołaniem Włodzimierza Kruka, Tomasza Matczaka i Andrzej Miernickiego w skład zarządu głosowało 15 za, nikt się nie wstrzymał ani nikt nie był przeciw. Następnie zgłoszono Jacka Wojtysiaka, Marka Maja i Wojciecha Ziółkowskiego do Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym koledzy uzyskali po 15 głosów za, nikt sie nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. W czasie przerwy Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się. Prezesem Zarządu Koła został Włodzimierz Kruk, skarbnikiem Tomasz Matczak a sekretarzem Andrzej Miernicki. W Komisji Rewizyjnej Przewodniczącym został Jacek Wojtysiak, vice przewodniczącym Wojciech Ziółkowski i sekretarzem Marek Maj. Po przerwie odczytano protokoły z wyborów władz koła i Komisji Rewizyjnej. Wszyscy uczestnicy zebrania wyrazili nadzieję, że szeregi członków koła będą rosły a działalność koła będzie  działaniem na rzecz integracji środowiska weteranów misji wojskowych poza granicami kraju, ich rodzin oraz będzie służyła budowaniu autorytetu społeczności żagańskich pancerniaków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ